Loading...

Zakład Zoologii

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Bernard Staniec
tel: (81) 537 50 31
e-mail: hesperus [at] onet [dot] eu, bledius [at] wp [dot] pl
Historia:

Zakład został utworzony w 1944 roku. Jego organizatorem był prof. dr hab. Konstanty Strawiński. Poprzednio Zakład Zoologii nosił nazwy: Zakładu Biologii, Zakładu Zoologii Szczegółowej i Entomologii oraz Katedry Zoologii Systematycznej. W 1970 roku włączono do Zakładu Pracownię Protozoologii, która w latach 1958-1970 działała samodzielnie (kierownik: dr Janina Wolska). W czasie kilkudziesięcioletniej historii Zakładu prowadzono rozległe badania nad faunistyką, ekologią, morfologią, fizjologią i biologią: Protozoa, Annelida, Arachnida, Insecta, Mollusca, Amphibia i Reptilia Polski i Europy. Efektem tych prac jest ponad 1000 publikacji krajowych i zagranicznych.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Konstanty Strawiński (1944-1963), doc. dr hab. Sergiusz Riabinin (1963-1964), prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski (1964-1973), prof. dr hab. Zdzisław Cmoluch (1973-1995), dr hab. Jacek Łętowski (1995-2008), prof. dr hab. Bernard Staniec od 2008 roku.

Tematyka
badawcza:
Badania prowadzone w Zakładzie obejmują następujące grupy zwierząt: pijawki Hirudinea, pajęczaki Arachnida (pająki Araneae i kosarze Opiliones), owady Insecta (ważki Odonata, pluskwiaki różnoskrzydłe Hemiptera, Heteroptera, wciornastki Thysanoptera, chrząszcze Coleoptera, muchówki Diptera), płazy Amphibia i gady Reptilia.

 • taksonomia bezkręgowców (głównie owadów i pajęczaków) z wykorzystaniem cech głównie morfologicznych różnych stadiów rozwojowych oraz anatomicznych, ekologicznych, genetycznych i biochemicznych, identyfikacja taksonów, opracowywanie kluczy do oznaczania, konstruowanie fenogramów i hipotetycznych drzew filogenetycznych;
 • oparte na obserwacjach terenowych i laboratoryjnych badania biologii owadów (różnych stadiów rozwojowych) i pajęczaków (szczególnie stenobiotycznych i zagrożonych wyginięciem), z elementami behawioru - poznawanie cyklów życiowych, fenologii, wybranych aspektów ekologii z uwzględnieniem ich znaczenia praktycznego dla gospodarki rolnej, epidemiologii, kryminalistyki i ochrony środowiska;
 • badania różnorodności biologicznej fauny z elementami zoogeografii (bezkręgowce, płazy, gady) różnych rejonów Polski (głównie jej części wschodniej), połączone z monitoringiem biologicznym środowiska, poznawanie związków pomiędzy taksocenozami zwierzęcymi a zbiorowiskami roślinnymi, śledzenie zmian w środowisku pod wpływem czynników antropogenicznych, ocena stopnia przekształcenia badanych biotopów, waloryzacja obszarów chronionych, monitorowanie występowania zwierząt o znaczeniu gospodarczym i epidemiologicznym;
 • analiza zagrożeń wybranych grup zwierząt i możliwości ich ochrony;
 • badania interdyscyplinarne (razem z Zakładem Biochemii UMCS lub Zakładem Immunologii Bezkręgowców) występowania i aktywności czynnych biologicznie substancji – proteaz i inhibitorów proteaz, występujących na powierzchni ciała różnych gatunków owadów w zależności od zasiedlanego środowiska oraz stadium rozwojowego; badania nad aktywnością przeciwbakteryjną lizozymu u niektórych gatunków bezkręgowców.
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Kucharczyk H., 2007. Thrips (Thysanoptera) . [In:] Fauna of Poland. Characteristics and checklists of species. (Eds Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E.): vol II: 391-398.
 2. Staniec, B. & Pietrykowska-Tudruj, E., 2007. Developmental stages of Philonthus rubripennis Stephens, 1832 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) with comments of its biology. Deut. Entomol. Zeit., 54: 95–113.
 3. Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., 2007. Comparative morphology of the sixteen Staphylininae species (Coleoptera; Staphylinidae). Deut. Entomol. Zeit., 54, 2: 235-252.
 4. Gosik R. 2008. Comparative morphology of the development stages of Bagous (=Hydronomus) alismatis (Marsham, 1802) (Coleoptera: Curculionidae) and other Bagous species. Deut. Entomol. Zeit., 55 (2): 249-262.
 5. Grochowska M., 2008. Morphology of preimaginal stages of Cryptonevra flavitarsis (Meigen, 1830) (Diptera, Chloropidae) – an inquiline in galls formed by Lipara flies on common reed (Phragmites australis). Entomologica Fennica 19: 18-24.
 6. Grochowska M., 2008. Morphology of preimaginal stages of Cryptonevra diadema (Meigen, 1830) (Diptera, Chloropidae) - an inquiline in galls formed by Lipara flies on common reed (Phragmites australis). Deut. Entomol. Zeit., 55 (1): 129-135.
 7. Grochowska M., 2008. Morphology of preimaginal stages of Incertella zuercheri (Duda, 1933) (Diptera, Chloropidae) an inquiline in galls formed by Lipara flies on common reed (Phragmites australis). Annales de la Société Entomologique de France 44 (2): 181-186.
 8. Kucharczyk H., 2008. Polish Collections of Thrips (Insecta: Thysanoptera). [In:] L. Borowiec, D. Tarnawski (eds.) The importance of natural history museums of taxonomy. Polish Taxonomical Monographs, Wrocław, 15: 93-101.
 9. Kucharczyk H., 2008. Xylaplothrips zawirskae n.sp. a new species from Poland (Thysanoptera, Phlaeothripidae). Genus 19 (1): 7-13.
 10. Kucharczyk H., Kucharczyk M., 2008. The red list of threatened thrips species of middle-eastern Poland. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 43 (1): 297-305.
 11. Staniec B., Pietrykowska E., 2008. Morphology of developmental stages and notes on biology of Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806) (Coleoptera, Staphylinidae) – a stenotopic species inhabiting of Sphagnum peatbogs. Deut. Entomol. Zeit., 55 (1), 167-183.
 12. Staniec B., Pietrykowska E., 2008. Morphology of developmental stages of Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) (Coleoptera, Staphylinidae) with notes on biology. Acta Zool. Acad. Scient. Hung., 54 (3), pp. 213–223
 13. Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce) – A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 257 s.
 14. Kucharczyk H., Kucharczyk M. 2009. Thrips atratus Haliday, 1836 and T. montanus Priesner, 1920 (Thysanoptera: Thripidae) – one or two species? Comparative morphological studies. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55 (4): 347-362.
 15. Staniec B., Pilipczuk J., Pietrykowska-Tudruj E., 2009. Morphology of developmental stages and notes on biology of Ocypus fulvipennis (Erichson, 1840) (Coleoptera, Staphylinidae). Ann. Zool., 2009, 59(1): 47-66.
 16. Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., 2009. Immature stages of Rabigus tenuis (Fabricius, 1792) (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) with observation on its biology and taksonomic comments. Belg. Journal Zool., 138 (1): 22-39.
 17. Dubovský M., Fedor P., Kucharczyk H., Masarovič R., Balkovič J., 2010. Zgrupowania wciornastków (Thysanoptera) pni drzew w różnowiekowych lasach dębowych Słowacji. Sylwan, 154 (10): 659-668.
 18. Vierbergen G., Kucharczyk H. Kirk W.D.J., 2010. A key to the second instar larvae of the Thripidae of the Western Palearctic region (Thysanoptera). 153(1): 99-160.
 19. Gosik R., 2010. Descriptions of the mature larvae of four species of the genus Mogulones Reitter, 1916 (Coleoptera, Curculionidae). Deut. Entomol. Zeit., 57(2): 203-218.
 20. Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., Zagaja M., 2010. Description of the larva and pupa of Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827) and larva of H. nidicola (Fairmaire, 1852) (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) with taxonomic remarks. Entomologica Fennica, 21: 151-167.
Posiadana
aparatura:
 • Skaningowy mikroskop elektronowy VEGA 3 LMU z wyposażeniem
 • Inkubatory z fotoperiodem ILM 115 T STD/FOT6D z wyposażeniem (3 szt.), Mikroskop Olympus BX-61TRF z wyposażeniem i oprogramowaniem
 • Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX2-ILLT z przystawką fotograficzną i oprogramowaniem
 • Mikroskop Olympus Ax70 Provis
 • Olympus Camedia C5060 (5,1 MG pikseli)
 • Mikroskop Olympus SZ1145 (15 szt.)
 • Mikroskop YS Nikon (9 sztuk)
 • Mikroskop biolar B z zestawem TV
 • Termo cykler T Personal
 • Zestaw do elektroforezy poziomej
Pracownicy:

prof. dr hab. Bernard Staniec
dr hab. Lech Lechowski
dr hab. Maria Grochowska
dr hab. Halina Kucharczyk
dr Paweł Buczyński

dr hab. Rafał Gosik
dr Ewa Pietrykowska-Tudruj
dr Robert Rozwałka
dr Zofia Smardzewska-Gruszczak
mgr Lech Anasiewicz
mgr Wojciech Czarniawski
mgr Anna Dembicka

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska