Loading...

Zakład Ochrony Przyrody

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: dr hab. Marek Kucharczyk
tel: (81) 537 59 12
e-mail: Marek [dot] Kucharczyk [at] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia:

Geneza Zakładu sięga stworzonego w 1955 roku staraniem doc. dr. hab. Sergiusza Riabinina Lubelskiego Oddziału Zakładu Ochrony Przyrody PAN. W 1962 roku w ramach porozumienia z PAN został on przyłączony do Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Jednocześnie w związku z poszerzeniem tematyki badawczej o zagadnienia rytmów w przyrodzie, przyjął nazwę Zakładu Ochrony Przyrody i Fenologii. W roku 1970 placówka wraz z dotychczasowym Zakładem Ekologii Roślin utworzyła Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w nowo powołanym Instytucie Biologii UMCS. W 1973 wydzielił się ponownie, wracając do pierwotnej nazwy Zakładu Ochrony Przyrody, pod która funkcjonuje do tej pory.

Kierownicy Zakładu:

 • doc. dr hab. Sergiusz Riabinin (1955-1985),
 • dr hab. Tadeusz Puszkar, prof. UMCS (1985-2000),
 • dr Jarosław Krogulec - pełniący obowiązki kierownika (2000-2004),
 • dr hab. Bernard Staniec - kurator (2004),
 • dr hab. Marek Kucharczyk - kierownik Zakładu od 2005 roku
Tematyka
badawcza:
 • szata roślinna dolin rzecznych,
 • zasoby i ochrona fauny Lubelszczyzny,
 • ekologia zachowań chronionych gatunków zwierząt,
 • ze szczególnym,
 • uwzględnieniem środowisk wodno-torfowiskowych,
 • łańcuchy troficzne zwierząt kręgowych,
 • dyspersja roślin.
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Kloskowski J., Nieoczym M., Polak M., Pitucha P. 2010. Habitat selection by breeding waterbirds at ponds with size-structured fish populations. Naturwissenschaften 97: 673-682.
 2. Wiącek J., Polak M., Grzywaczewski G. 2010. The role of forest age, habitat quality, food resources and weather conditions for Tawny Owl Strix aluco populations. Polish Journal of Environmental Studies 19: 1039-1043.
 3. Polak M., Kasprzykowski Z. 2010. Reproduction parameters of the Great Bittern Botaurus stellaris in the fishponds of eastern Poland. Acta Ornithologica 45: 75-81.
 4. Kloskowski J. 2010. Fish farms as amphibian habitats: factors affecting amphibian species richness and community structure at carp ponds in Poland. Environmental Conservation 37:187-194.
 5. Wiącek J. 2010. Mixed roosts in the Montagu’s harrier Circus pygargus during courtship. Biologia 65/2:338-343.
 6. Kloskowski J. 2009. Size-structured effects of common carp on reproduction of pond-breeding amphibians. Hydrobiologia 635: 205–213.
 7. Wiącek J. 2009.Nest site selection of Montagu's Harrier Circus pygargus breeding in natural habitats in eastern Poland. Ardea 97 (1): 117-119.
 8. Biaduń W. Kitowski I., Filipiuk E. 2009. Trends in the arrival of spring migrants in Lublin (E Poland) during 1982-2006. Acta Ornithologica 44: 89-94.
 9. Cserkesz T, Kitowski I., Czochra K. 2009. Distribution of the Southern birch mouse (Sicista subtilis) in East-Poland. Morphometric variations in discrete European populations of superspecies S. subtilis. Mammalia 73: 221-229.
 10. Kitowski I. 2009.Social learning of hunting skills in juvenile marsh harriers Circus aeruginosus. Journal of Ethology 27(3): 327-332
 11. Kloskowski J., Green A. J., Polak M., Bustamante J., Krogulec J. 2009. Complementary use of natural and artificial wetlands by waterbirds wintering in Doñana, south-west Spain. Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems 19: 815-826.
 12. Kucharczyk H., Kucharczyk M. 2009. Thrips atratus Haliday, 1836 and T. montanus Priesner, 1920 (Thysanoptera: Thripidae) – one or two species? Comparative morphological studies. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55 (4): 347-362
 13. Polak M., Kasprzykowski Z., Kucharczyk M. 2008. Micro-habitat nest preferences of the Great Bittern Botaurus stellaris on fishponds in central-eastern Poland. Annales Zoologici Fennici 45: 102-108.
 14. Polak M. 2007. Food of nestling Great Bitterns Botaurus stellaris at fishpond complexes in eastern Poland. Bird Study 54: 280-283.
 15. Kloskowski J., Grela P., Krogulec J., Gąska M., Tchórzewski M. 2006. Sexing Red-necked Grebes Podiceps grisegena by molecular techniques and morphology. Acta Ornithologica 41: 176–180.
Pracownicy: dr hab. Marek Kucharczyk
dr hab. Janusz Kloskowski
dr Marcin Polak
dr Jarosław Wiącek
dr Rafał Krawczyk
mgr Małgorzata Cygan-Lorens
mgr Jacek Kot

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska