Loading...

Zakład Immunobiologii

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Jakubowicz
tel: (81) 537 50 89
e-mail: tejak [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: W 1981 roku w Instytucie Biologii została powołana Pracownia Patologii Owadów przemianowana w 1989 roku na Zakład Patologii Owadów. Organizatorem Pracowni a potem Zakładu i jego pierwszym kierownikiem był prof. Jan Jarosz. Obecna nazwa Zakładu wprowadzona została w 2001 roku. Od roku 2000 Zakładem kieruje prof. dr hab. Teresa Jakubowicz.
Tematyka
badawcza:
 • molekularne mechanizmy odporności przeciwzakaźnej owadów
 • indukcja syntezy i charakterystyka peptydów odpornościowych
 • potranslacyjna modyfikacja białek przez fosforylację
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Zdybicka-Barabas A., Januszanis B., Mak P., Cytryńska M. (2011) An atomic force microscopy study of Galleria mellonella apolipophorin III effect on bacteria. Biochimica et Biophysica Acta (Biomembranes) 1808: 1896-1906
 2. Andrejko M, Mizerska-Dudka M. (2011) Elastase B of Pseudomonas aeruginosa stimulates the humoral immune response in the greater wax moth, Galleria mellonella, Journal of Invertebrate Pathology doi:10.1016/j.jip.2010.12.015
 3. Zdybicka-Barabas A., Cytryńska M. (2011) Involvement of apolipophorin III in antibacterial defense of Galleria mellonella larvae. Comparative Biochemistry and Physiology Part B, 158:90-98,
 4. Mak P., Zdybicka-Barabas A., Cytryńska M. (2010) A different repertoire of Galleria mellonella antimicrobial peptides in larvae challenged with bacteria and fungi. Developmental and Comparative Immunology 34, 1129-1136.
 5. Fiołka M., Zagaja M., Piersiak T., Wróbel M., Pawelec J. (2010) Gut bacterium of Dendrobaena veneta (Annelida: Oligochaeta) possesses antimycobacterial activity. Journal of Invertebrate Pathology 105: 63-73.
 6. Wojda I., Kowalski P., Jakubowicz T. (2009) Humoral immune response of Galleria mellonella larvae after infection by Beauveria bassiana under optimal and heat-shock conditions. J. Insect Physiol. 55, 525-531
 7. Andrejko M., Mizerska-Dudka M., Jakubowicz T. (2009) Antibacterial activity in vivo and in vitro in the hemolymph of Galleria mellonella infected with Pseudomonas aeruginosa. Comp. Biochem. Physiol. Part B 152, 118-123.
 8. Andrejko M., Mizerska-Dudka M., Jakubowicz T. (2008) Changes in Galleria mellonella apolipophorin III level during Pseudomonas aeruginosa infection. J. Invertebr. Pathol. 97, 14-19.
 9. Andrejko M., Mizerska-Dudka M., Jakubowicz T. (2008) Changes in Galleria mellonella lysozyme level during Pseudomonas aeruginosa infection. Folia Microbiol. 53, 147-151.
 10. Fiołka MJ. (2008) Immunosuppresive effect of cyclosporine A on insect humoral immune response. J. Invertebr. Pathol. 98, 287-292.
 11. Cytryńska M., Mak P., Zdybicka-Barabas A., Suder P., Jakubowicz T. (2007) Purification and characterization of eight peptides from Galleria mellonella immune hemolymph. Peptides 28, 533-546.
 12. Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A., Jakubowicz T. (2007) Protein kinase A activity and protein phosphorylation in the haemocytes of immune-challenged Galleria mellonella larvae. Comp. Biochem. Physiol. Part B 148, 74-83.
 13. Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A., Jakubowicz T. (2007) The involvement of protein kinase A in the immune response of Galleria mellonella larvae to bacteria. Acta Biochim. Polon. 54, 167-174.
 14. Wojda I., Bebelman J.-P., Jakubowicz T., Siderius M. (2007) Thermosensitivity of the Saccharomyces cerevisiae gpp1 gpp2 double deletion strain can be reduced by overexpression of genes involved in cell wall maintenance. Arch. Microbiol. 188, 175-184.
 15. Wojda I., Jakubowicz T. (2007) Humoral immune response upon mild heat-shock conditions in Galleria mellonella larvae. J. Insect. Physiol. 53, 1134-1144.
 16. Cytryńska M., Zdybicka-Barabas A., Jakubowicz T. (2006) Studies on the role of protein kinase A in humoral immune response of Galleria mellonella larvae. J. Insect Physiol. 52, 744-753.
 17. Andrejko M., Cytryńska M., Jakubowicz T. (2005) Apolipophorin III is a substrate for protease IV from Pseudomonas aeruginosa. FEMS Microbiol. Lett. 243, 331-337.
 18. Fiołka MJ., Ptaszyńska AA., Czarniawski W. (2005) Atibacterial and antifungal lysozyme-type activity In Cameraria ohridella pupae. J. Invertebr. Pathol. 90, 1-9.
 19. Wojda I., Kowalski P., Jakubowicz T. (2004) JNK MAP kinase is involved in the humoral immune response of the greater wax moth larvae Galleria mellonella. Arch. Insect Biochem. Physiol. 56, 143-154.
Posiadana
aparatura:
 • Liofilizator Christ Alpha1-2
 • Spektrofotometr BioRad
 • Zestaw do PCR: termocykler, piec hybrydyzacyjny Biometra OV3
 • Mikroskop kontrastowo-fazowy Olympus BH-2
 • Czytnik mikropłytek (ELISA)
 • Chromatograf FPLC + kolektor frakcji BioRad Bio-Logic LP
 • System do dokumentacji i analizy danych z żeli elektroforetycznych GelDoc
 • Wirówka Eppendorf 5804R
 • Aparaty do elektroforezy i izoelektroogniskowania BioRad
 • Inkubatory z wytrząsaniem Infors
Pracownicy: prof. dr hab. Teresa Jakubowicz
dr hab. Małgorzata Cytryńska
dr hab. Iwona Wojda
dr hab. Mariola Andrejko
dr Marta Fiołka
dr Agnieszka Zdybicka-Barabas
mgr Sylwia Stączek
mgr Monika Koziej
mgr Wojciech Brzana

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska