Loading...

Zakład Geobotaniki

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: dr hab. Bogdan Lorens
tel: (81) 537 50 01
e-mail: bogdan [dot] lorens [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia:

Zakład Geobotaniki powstał w 1992 roku w wyniku podziału Zakładu Systematyki i Geografii Roślin na dwie jednostki: Zakład Geobotaniki i Zakład Systematyki Roślin (obecnie Zakład Botaniki i Mykologii).

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Florian Święs (1992-2009), dr hab. Bogdan Lorens od 2009 roku.

Tematyka
badawcza:
 • florystyka i fitosocjologia roślinności naturalnej i synantropijnej (tereny kolejowe, murawy kserotermiczne, aglomeracje miejskie)
 • ekspansja roślin synantropijnych na siedliska naturalne
 • antropogeniczne zniekształcenia zbiorowisk leśnych
 • renaturyzacja ekosystemów torfowiskowych
 • dynamika roślinności siedlisk podmokłych w warunkach antropopresji
 • rośliny pożytkowe w fitocenozach naturalnych i antropogenicznych
 • sztuczne korytarze ekologiczne (drogi, linie kolejowe), a gatunki inwazyjne
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Denisow B., Wrzesień M. (2006). The study of blooming and pollen efficiency of Adonis vernalis L. in xerothermic plant communities. Journal of Apicultural Science. Vol. 50(1):63-69
 2. Wrzesień M., Święs F. (2006). Flora i zbiorowiska roślinne terenów kolejowych zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin
 3. Lorens B., Sugier P. 2006. Bioindicative Role of Macrophytes in the Identification of the Environmental Gradients in Aquatic Habitats. Polish J. Environ. Stud. 15, 5d, Part I: 196-198.
 4. Wrzesień M., Denisow B. (2007).The phytocoenoses of anthropogenically transformer areas with a great importance for Apoidea. Acta Agrobotanica vol. 60(2): 117-126
 5. Nowak M., Cwener A. 2007. Stanowiska rzadszych i chronionych roślin naczyniowych na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic (Wyżyna Lubelska). Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 39-47.
 6. Sugier P., Tracz J., Lorens B. (2007). Changes of land use structure of area joining to the Lakes Krzczeń i Mytycze transformed into retention reservoirs. Teka komisji ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, 4, 255-262.
 7. Denisow B., Wrzesień M., Cwener A. (2008) The estimation of Adonis vernalis populations in chosen patches of Lublin Upland. Acta Agrobot. 61, 3-11.
 8. Krawczyk R., Nobis A., Nobis M., Cwener A. (2008) Is Viola uliginosa (Violaceae) critically endangered in Poland? New data on the distribution of the species. Acta Soc. Botan. Polon. 77, 345-349.
 9. Lorens B. (2009). Analiza zmian sukcesyjnych zachodzących w fitocenozach i florze wybranych torfowisk w latach 1960 – 2009. [w:] T. Chmielewski (red.). Ekologia krajobrazów hydrogenicznych rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie. Monografia.191-206.
 10. Wrzesień M. (2009) Rodzaj Bromus (Poaceae) na terenach kolejowych Lubelszczyzny. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2):317-324
 11. Lorens B. , Tracz J. (2009). The attempt of evaluation of chosen lakes from Łęczna-Włodawa using E. Bajkiewicz-Grabowska method, vol. 9, No 2-4, 281- 293 Ecohydrology &Hydrobiology
 12. Wrzesień M. (2009). Threatened vascular plants species in railway areas of the Lublin region (eastern Poland) In: Mirek Z.. Nikel A. (eds). Rare, relic and endangered plants species in Poland. Kraków, p:545-553
 13. Cwener A. (2009). Threatened xerothermic vascular plant in the Działy Grabowieckie mesoregion (Wyżyna Lubelska upland, SE Poland) In: Mirek Z. & Nikel A. (eds), Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, Kraków, p:155-162
 14. Cwener A., Towpasz K. (2010). Sites with xerothemic plants as "habitat islands". In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Bratysława, p: 589-600
 15. Wrzesień M. (2010). Anthropophytes related to the habitats of railway grounds in central eastern Poland, In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach. Institute of Landscape, Bratysława, p: 625-634
 16. Sugier P., Lorens B., Chmiel S., Turczyński M. (2010). The influence of Ceratophyllum demersum L. and Stratiotes aloides L. on richness and diversity of aquatic vegetation in the lakes of mid-eastern Poland. Hydrobiologia. 656: 43-53
 17. Sugier P., Lorens B. 2010. Changes in the spatial structure of submerged macrophytes in Lake Rotcze (Łęczna-Włodawa Lakeland). Oceanological and Hydrobiological Studies 39.4: 65-73
 18. Lorens B. (2010). Jodłowy bór świętokrzyski. [w]: Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: 270-283.
 19. Piwowarczyk R., Chmielewski P., Cwener A. (2011). Distribution and habitat requirements of genus Orobanche L. (Orobanchaceae) on eastern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae vol. 80, no 1:37-48
Posiadana
aparatura:
 • mikroskopy laboratoryjne
 • mikroskopy stereoskopowe
 • GPS-sy
 • aparaty fotograficzne
Pracownicy: dr hab. Bogdan Lorens
dr Małgorzata Wrzesień
dr Anna Cwener
dr Justyna Tracz
mgr Alicja Pilarczyk-Śpiewla
mgr Iwona Węgierek

foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06foto_07foto_08foto_09foto_10

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska