Loading...

Zakład Fizjologii Zwierząt

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Piotr Wlaź
tel: (81) 537 59 34
e-mail: piotr [dot] wlaz [at] umcs [dot] pl
Historia:

Zakład Fizjologii Zwierząt istnieje od 1956 r, do 1970 jako Katedra Fizjologii Zwierząt. Od 2002 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. Piotr Wlaź, prof. UMCS.

Byli kierownicy Zakładu Fizjologii Zwierząt:

1956-1960 doc. dr Stanisław Dłużewski
1960-1966 prof.dr hab. Wiesław Hołobut
1966-1972 doc. dr hab. Jerzy Cytawa
1972-1998 prof. dr hab. Eligiusz Modrzejewski
1998-2002 prof. dr hab. Kazimiera Gromysz-Kałkowska

Tematyka
badawcza:
 • Badania behawioralne i biochemiczne w wybranych modelach padaczki.
 • Znaczenie substancji neuroaktywnych w powstawaniu i terapii zaburzeń drgawkowych i psychicznych.
 • Znaczenie magnezu w terapii lęku i depresji.
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Poleszak, E., Wlaź, P., Kędzierska, E., Nieoczym, D., Wyska, E., Szymura-Oleksiak, J., Fidecka, S., Radziwon-Zaleska, Nowak, G. Immobility stress induces depression-like behavior in the forced swim test in mice: effect of magnesium and imipramine. Pharmacological Reports, 58: 746–752, 2006. (IF 2,086; 27 pkt.)
 2. Poleszak, E., Wlaź, P., Kędzierska, E., Nieoczym, D., Wróbel, A., Fidecka, S., Pilc, A., Nowak, G. NMDA/Glutamate mechanism of antidepressant-like action of magnesium in forced swim test in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 88: 158–164, 2007. (IF 2,967; 27 pkt.)
 3. Poleszak, E., Wlaź, P., Wróbel, A., Dybała, M., Sowa, M., Fidecka, S., Pilc, A., Nowak, G. Activation of the NMDA/glutamate receptor complex antagonizes the NMDA antagonist-induced antidepressant-like effects in the forced swim test. Pharmacological Reports, 59: 595–600, 2007. (IF 2,086; 27 pkt.)
 4. Nieoczym, D., Albera, E., Kankofer, M., Wlaź, P. Maximal electroshock induces changes in some markers of oxidative stress in mice. Journal of Neural Transmission, 115: 19–25, 2008. (IF 2,259; 32 pkt.)
 5. Poleszak, E., Wlaź, P., Wróbel, A., Fidecka, S., Nowak, G. NMDA/glutamate mechanism of magnesium-induced anxiolytic-like behavior in mice. Pharmacological Reports, 60: 655–663, 2008. (IF 2,086; 27 pkt.)
 6. Poleszak, E., Szewczyk, B., Wlaź, A., Fidecka, S., Wlaź, P., Pilc, A., Nowak, G. D-serine, a selective glycine/NMDA receptor agonist, antagonizes the antidepressant- like effects of magnesium and zinc in mice. Pharmacological Reports, 60: 996–1000, 2008. (IF 2,086; 27 pkt.)
 7. Unverferth, K., Wlaź, P., Rundfeldt, C. Antiepileptics. In: ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, Niemcy, 2008 (doi: 10.1002/14356007.a03_013.pub2).
 8. Szewczyk, B., Poleszak, E., Wlaź, P., Wróbel, A., Blicharska, E., Cichy, A., Dybała, M., Siwek, A., Pomierny-Chamioło, L., Piotrowska, A., Brański, P., Pilc, A., Nowak, G. The involvement of serotonergic system in the antidepressant effect of zinc in the forced swim test. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 33: 323–329, 2009. (IF 2,823; 32 pkt.)
 9. Nieoczym, D., Socała, K., Wlaź, P. Lack of effect of sildenafil on cocaine-induced convulsions in mice. Pharmacological Reports, 61: 930–934, 2009. (IF 2,086; 27 pkt.)
 10. Unkiewicz-Winiarczyk, A., Bagniuk, A., Gromysz-Kałkowska, K., Szubartowska, E. Calcium, magnesium, iron, zinc and copper concentration in the hair of tobacco smokers. Biological Trace Element Research, 128: 152–160, 2009. (IF 1,127; 13 pkt.)
 11. Unkiewicz-Winiarczyk, A., Gromysz-Kałkowska, K., Szubartowska, E. Aluminium, cadmium and lead concentration in the hair of tobacco smokers. Biological Trace Element Research, 132: 41–50, 2009. (IF 1,127; 13 pkt.)
 12. Bäumer, W., Wlaź, P., Jennings, G., Rundfeldt, C. The putative lipid raft modulator miltefosine displays immunomodulatory action in T-cell dependent dermal inflammation models. European Journal of Pharmacology, 628: 226–232, 2010. (IF 2,585; 27 pkt.)
 13. Zgrajka, W., Nieoczym, D., Czuczwar, M., Kis, J., Brzana, W., Wlaź, P., Turski, W.A. Evidences for pharmacokinetic interaction of riluzole and topiramate with pilocarpine in pilocarpine-induced seizures in rats. Epilepsy Research, 88: 269–274, 2010. (IF 2,479; 32 pkt.)
 14. Nieoczym, D., Socała, K., Rundfeldt, C., Wlaź, P. The effects of sildenafil on pentylenetetrazole-induced convulsions in mice and amygdala-kindled seizures in rats. Pharmacological Reports, 62: 383–391, 2010. (IF 2,086; 27 pkt.)
 15. Socała, K., Nieoczym, D., Rundfeldt, C., Wlaź, P. The effects of sarcosine, a glycine transporter type 1 inhibitor, in two mouse seizure models. Pharmacological Reports, 62: 392–397, 2010. (IF 2,086; 27 pkt.)
 16. Szewczyk, B., Poleszak, E., Sowa-Kućma, M., Wróbel, A., Słotwiński, S., Listos, J., Wlaź, P., Cichy, A., Siwek, A., Dybała, M., Gołembiowska, K., Pilc, A., Nowak, G. The involvement of NMDA/AMPA receptors in the mechanism of antidepressant-like action of zinc in the forced swim test. Amino Acids, 39: 205–217, 2010. (IF 3,877; 27 pkt.)
 17. Nieoczym, D., Łuszczki, J.J., Czuczwar, S.J., Wlaź, P. Effect of sildenafil on the anticonvulsant action of classical and second-generation antiepileptic drugs in maximal electroshock-induced seizures in mice. Epilepsia, 51: 1552–1559, 2010. (IF 4,052; 32 pkt.)
 18. Rundfeldt, C., Socała, K., Wlaź, P. The atypical anxiolytic drug, tofisopam, selectively blocks phosphodiesterase isoenzymes and is active in the mouse model of negative symptoms of psychosis. Journal of Neural Transmission, 117: 1319–1325, 2010. (IF 2,259; 32 pkt.)
 19. Rejdak, K., Nieoczym, D., Czuczwar, M., Kiś, J., Wlaź, P., Turski, W.A. Refractory convulsive status epilepticus induced with orphenadrine in rats. Brain Research Bulletin, 84: 389–393, 2011. (IF 2,184; 27 pkt.)
Posiadana
aparatura:
 • Spektrofotometr U-3010 (Hitachi)
 • Homogenizator PRO 200 (PRO Scientific)
 • Stymulator typ 221 (Hugo Sachs Elektronik)
 • Stymulator S48 (Grass Technologies)
 • Jednostka stałoprądowa CCU1 (Grass Technologies)
 • Wzmacniacz sygnałów biologicznych QP511 (Grass Technologies)
 • System akwizycji sygnałów biologicznych PowerLab (ADInstruments)
 • Strzykawkowa pompa infuzyjna Physio 22 (Harvard Apparatus)
 • Aparat stereotaktyczny SAS-4100 (ASI Instruments)
 • Cyfrowy rejestrator wizji DVR pro-5000A (Synectics)
 • Wirówka MPW-350R
Pracownicy: prof. dr hab. Piotr Wlaź
dr Dorota Nieoczym
dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
dr Katarzyna Socała
mgr Mateusz Pieróg
lek. wet. Magdalena Łapińska
mgr inż. Nina Kowalczyk

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska