Loading...

Zakład Fizjologii Roślin

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel: (81) 537 59 88
Kierownik: prof. dr hab. Anna Tukiendorf
tel.: (81) 537 59 17
e-mail: anna [dot] tukiendorf [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
 
Historia:

Zakład Fizjologii Roślin powstał, wraz z powołaniem UMCS, w roku 1944. W latach 1948-1950 w Katedrze Fizjologii Roślin istniała Pracownia Mikrobiologiczna, zorganizowana i kierowana przez Władysława Kunickiego-Goldfingera. Pracownia ta stała się zalążkiem przyszłej Katedry Mikrobiologii Ogólnej. W roku 1953, dzięki staraniom prof. Adama Paszewskiego, z Katedry Fizjologii Roślin wydzielona została Katedra Biochemii. W latach 1965-1970 w Katedrze Fizjologii Roślin istniały dwie jednostki organizacyjne: Zakład Wzrostu i Rozwoju Roślin, kierowany przez prof. A. Paszewskiego, i Zakład Metabolizmu Roślin, którym kierował docent Tadeusz Baszyński. W wyniku reorganizacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w roku 1970, oba Zakłady uległy likwidacji, a Katedra, przekształcona w Zakład Fizjologii Roślin, weszła w skład utworzonego Instytutu Biologii. W 1981 roku z Zakładu Fizjologii Roślin wydzielona została Pracownia Patologii Owadów, a w 1995 roku, z pracowni elektrofizjologicznej wyodrębnionej z Zakładu Fizjologii Roślin, został utworzony Zakład Biofizyki.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Bronisław Niklewski (1944-1945), prof. dr hab. Adam Paszewski (1945-1974), prof. dr hab. Tadeusz Baszyński (1974-1997), prof. dr hab. Zbigniew Krupa (1997-2007), dr hab. Waldemar Maksymiec (2009-2014). Od maja 2014 roku Zakładem kieruje prof. dr hab. Anna Tukiendorf.

Tematyka
badawcza:
 • Biochemiczne mechanizmy adaptacji roślin w odpowiedzi na czynniki stresowe środowiska
 • Substancje sygnałowe w metabolizmie roślin wyższych
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Janik E., Maksymiec W., Gruszecki W.I. (2012) Strong light-induced reorganization of pigment-protein complexes of thylakoid membranes in rye (spectroscopic study). Journal of Plant Physiology 169, 65-71.
 2. Wójcik M., Dresler S., Jawor E., Kowalczyk K., Tukiendorf A. (2013) Morphological, physiological, and genetic variation between metallicolous and nonmetallicolous populations of Dianthus carthusianorum. Chemosphere 90, 1249-1257.
 3. Dresler S., Bednarek W., Wójcik M. (2014) Effect of cadmium on selected physiological and morphological parameters in metallicolous and non-metallicolous populations of Echium vulgare L. Ecotoxicology and Environmental Safety 104,332-338.
 4. Wójcik M., Tukiendorf A. (2014) Accumulation and tolerance of lead in two contrasting ecotypes of Dianthus carthusianorum. Phytochemistry 100, 60-65.
 5. Wójcik M., Sugier P., Siebielec G. (2014) Metal accumulation strategies in plants spontaneously inhabiting Zn-Pb waste deposits. Science of the Total Environment 487,313-322.
 6. Dresler S., Hanaka A., Bednarek W., Maksymiec W. (2014) Accumulation of low-molecular-weight organic acids in roots and leaf segments of Zea mays plants treated with cadmium and copper. Acta Physiologiae Plantarum DOI: 10.1007/s11738-014-1532-x
Posiadana
aparatura:
 • chromatograf HPLC
 • mikroskop świetlny z przystawką fluorescencyjną Olympus BX 41 z systemem do cyfrowej rejestracji i obróbki danych
 • aparat do pomiaru fluorescencji modulowanej (PAM)
 • spektrofotometr z komorą termostatowaną Shimadzu
 • aparaty do elektroforezy horyzontalnej z układem chłodzenia
 • luminometr GloMax 20/20
 • zamrażarka głębokiego chłodzenia (-80°C)
 • wirówki szybkoobrotowe (Sigma, Beckman) i inne
 • elektroda tlenowa
 • zestaw do pomiaru wymiany gazowej (Qubit)
Pracownicy:

prof. dr hab. Anna Tukiendorf
prof. dr hab. Zbigniew Krupa
dr Małgorzata Wójcik
dr Agnieszka Hanaka
dr inż. Sławomir Dresler
Wiesława Kasperska
mgr Elżbieta Koperwas

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska