Loading...

Zakład Ekologii

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
e-mail: ekologia [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Kierownik: prof. dr hab. Bożenna Czarnecka
tel: (81) 537 59 30
e-mail: bozenna [dot] czarnecka [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia:

Zakład Ekologii powstał w 1966 roku jako Zakład Ekologii Roślin przy Katedrze Systematyki Roślin. Kierownikiem został doc. dr hab. Krystyn Izdebski. W 1970 roku Zakład Ekologii Roślin został przekształcony w Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii. Składał się z trzech pracowni: ekologii roślin, ekologii zwierząt i ochrony przyrody. Zakład Ekologii jako samodzielna jednostka działa od 1973 roku.

Kierownicy Zakładu: prof. dr hab. Krystyn Izdebski (1966-1995), prof. dr hab. Bożenna Czarnecka od 1996 roku.

Tematyka
badawcza:
 • różnorodność biologiczna na wszystkich poziomach organizacji (genetyczny, osobniczy, populacyjny, flory, roślinności i krajobrazu)
 • biologia i ekologia populacji roślin
 • dynamika roślinności
 • procesy synantropizacji
 • interakcje między różnymi grupami organizmów (rośliny – zwierzęta)
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Czarnecka J., Kitowski I. 2010. Seed dispersal by the Rook Corvus frugilegus L. in agricultural landscape – mechanisms and ecological importance. Pol. J. Ecol. 58 (3): 511-523.
 2. Orłowski G., Karg J., Czarnecka J. 2010. Food of Water Pipit Anthus spinoletta on wintering grounds in south-western Poland. Bird Study 57: 401-405.
 3. Sugier P., Czarnecka B. 2010. Vascular plants versus mosses in lakeland and riverine mires in two regions of eastern Poland. Pol. J. Ecol. 58 (4): 635-644.
 4. Sugier P., Lorens B., Chmiel S., Turczyński M. 2010. The influence of Ceratophyllum demersum L. and Stratiotes aloides L. on richness and diversity of aquatic vegetation in the lakes of mid-eastern Poland. Hydrobiologia 656: 43-53.
 5. Lorens B., Sugier P. 2010. Changes in the spatial structure of submerged macrophytes in Lake Rotcze (Łęczna-Włodawa Lakeland). Oceanol. Hydrobiol. Stud. 39 (4): 65-73.
 6. Czarnecka B. 2009. The dynamics of the population of a steppe perennial Senecio macrophyllus M.Bieb. during xerothermic grassland overgrowing. Acta Soc. Bot. Pol. 78 (3): 247-256.
 7. Franczak M., Czarnecka B. 2009. Unitary and iterative growth of clonal species individuals: significance for the spatial structure and the dynamics of population abundance. Annales UMCS, sec. C 64 (2): 9-21.
 8. Orłowski G., Czarnecka J. 2009. Granivory of birds and seed dispersal: viable seeds of Amaranthus retroflexus L. recovered from the droppings of the Grey Patridge Perdix perdix L. Pol. J. Ecol. 57 (1): 191-196.
 9. Sugier P. 2009. Charophytes of excavated peatlands of mid-eastern Poland. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 38, Phycologica Polonica 2: 87-97.
 10. Sugier P., Pełechaty M., Gąbka M., Owsianny P. M., Pukacz A., Ciecierska H., Kolada A. 2009. Lychnothamnus barbatus: global history and distribution in Poland. Charophytes 2 (1): 19-24.
 11. Chmiel S., Reszka P., Rysiak A. 2009. Heavy metals and radioactivity in environmental samples of Scott Glacier Region on Spitsbergen. Zeszyty Nauk. Uniw. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Quaestiones Geographicae 28A/1: 73-82.
 12. Czarnecka B. 2008. Spatiotemporal patterns of genets and ramets in a population of clonal perennial Senecio rivularis: plant features and habitat effects. Ann. Bot. Fennici 45 (1): 19-32.
 13. Czarnecka J. 2008. Spatial and temporal variability of seed bank resulting from overgrowing of xerothermic grassland. Acta Soc. Bot. Pol. 77 (2): 157-166.
 14. Czarnecka J., Kitowski I. 2008. The potential role of nests of Black-billed Magpie Pica pica in accumulation and dispersal of seeds in agricultural landscape. Pol. J. Ecol. 56 (4): 673-682.
 15. Rysiak A., Święs F., Świniarski P. 2008. Floristic sights of Lublin City. Annales UMCS, sec. C 63: 7-24.
 16. Czarnecka B., Franczak M., Nowak K. 2007. Reproductive effort as an element of life strategy of Lythrum salicaria L. populations. Acta Agrobot. 60 (2): 105-110.
 17. Orłowski G., Czarnecka J. 2007. Winter diet of reed bunting Emberiza schoeniclus in fallow and stubble fields. Agricult. Ecosyst. Env. 118: 244-248.
 18. Sugier D., Sugier P. 2007. Phenolic glycosides content in purple willow bark originated from natural habitats. Herba Polonica 53 (3): 325-330.
 19. Czarnecka B. 2006. Large-scale vs. small-scale factors affecting flowering patterns in Senecio macrophyllus M. Bieb., a long-lived perennial. Acta Agrobot. 59 (1): 233-239.
 20. Czarnecka B., Sugier P. 2006. Heavy metals in some ombrotrophic and minerotrophic mires of eastern Poland. Pol. J. Env. Stud. 15, 5d: 305-309.
Posiadana
aparatura:
 • Komora fitotronowa
 • Młyn planetarno-kulowy
 • Mineralizator M-9
 • Mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 800
 • Waga analityczna AS 310/C/2 wraz ze stołem antywibracyjnym
Pracownicy: prof. dr hab. Bożenna Czarnecka
dr hab. Joanna Czarnecka
dr Anna Rysiak
dr Piotr Sugier
dr Magdalena Franczak
mgr Jacek Łojek

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska