Loading...

Zakład Botaniki i Mykologii

Adres: Akademicka 19
20-033 Lublin
www: www.zbm.umcs.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Mułenko
tel: (81) 537 59 38
e-mail: wieslaw [dot] mulenko [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: Zakład Botaniki i Mykologii UMCS powstał w lutym 2005 roku po połączeniu dwóch oddzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych Instytutu Biologii UMCS: Zakładu Botaniki Ogólnej i Zakładu Systematyki Roślin.
Badania prowadzone w obu jednostkach miały szeroki zakres tematyczny. Dotyczyły m.in. biologii, ekologii, taksonomii, geograficznego rozmieszczenia oraz ochrony organizmów wchodzących w skład różnych grup taksonomicznych, głównie roślin naczyniowych, mchów i wątrobowców, grzybów i porostów, w mniejszym stopniu glonów.
Nowy Zakład przejął dorobek naukowy, zbiory zielnikowe oraz profil dydaktyczny obu poprzednich jednostek wyznaczając jednocześnie nowe kierunki badań i rozwoju.
Tematyka
badawcza:

Głównym obiektem badań są grzyby (mikroskopijne grzyby pasożytnicze, wielkoowocnikowe workowce i podstawczaki), grzyby zlichenizowane (porosty) oraz mszaki (wątrobowce i mchy).

Problematyka badawcza Zakładu dotyczy generalnie następujących zagadnień: biologii, ekologii, taksonomii, fito- i mykocenologii oraz geograficznego rozmieszczenia roślin i grzybów. Szczegółowe badania odnoszą się do następujących zagadnień:

 • studia taksonomiczne nad krajowymi gatunkami roślin i grzybów z wybranych grup systematycznych;
 • udział i rola organizmów zarodnikowych (roślin zarodnikowych, grzybów i porostów) w strukturze naturalnych zbiorowisk roślinnych;
 • rola grzybów pasożytniczych w kształtowaniu górskich zbiorowisk leśnych podlegających sukcesji wtórnej; pionowe i poziome rozmieszczenie grzybów w Tatrzańskim Parku Narodowym (Polska, Słowacja);
 • ochrona gatunkowa i populacyjna rzadkich i zagrożonych grup organizmów (roślin, porostów, grzybów).

Jednym z ważnych zadań jest opracowanie zbiorów naukowych zgromadzonych w zielniku Zakładu.

Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Wołczańska A., Mułenko W., Oklejewicz K., Bacigálová K.: 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 3. Spermosporina gymnadeniae (Hyphomycetes): species new to Slovakia and new records from Poland. Biologia 63(1): 50-52.
 2. Skowrońska-Pawlik B., Wójciak H., Skowroński T.: 2008. Heavy metal accumulation, resistance and physiological status of some epigeic and epiphytic lichens inhabiting Zn and Pb polluted areas. Polish Journal of Ecology 56, 2: 195-207.
 3. Mułenko W., Bacigálová K., Wołczańska A., Świderska U., Mamczarz M.: 2008. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains: 5. Plasmopara representatives on the species of Geranium. Biologia 63(3): 302-306.
 4. Ruszkiewicz-Michalska M. & Wołczańska A. 2008. The first report of Neoramularia bidentis from Europe. Mycotaxon 106: 479-483.
 5. Mułenko W. 2008.: Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo UMCS Lublin, 241 pp.
 6. Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M.: (red.) 2008. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland 9: 752 pp. Wł. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences. Kraków.
 7. Świderska-Burek U., Mułenko W.: 2010. Passalora acericola – a rare cercosporoid species found for the first time in Poland. Mycotaxon 113: 351–354.
 8. Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M., Ruszkiewicz-Michalska M.: 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. Biological Invasions in Poland 1: 49-71.
 9. Wołczańska A., Piątek M.: 2010. First finding of Frommeëlla mexicana var. indicae causing rust disease in Poland. Plant Pathology 59:407.
 10. Wolczańska A., Wójciak H.: 2010. First report of Puccinia bornmuelleri causing rust disease of lovage in Poland. Plant Pathology 59:1176.
 11. Mułenko W., Kozłowska M.: 2010. Dynamics of fungi against the background of host plant phenology. Part I. List of microfungi infecting Stellaria holostea. Polish Botanical Journal 66(2): 417-440.
 12. Piątek M., Mułenko W.: 2010. The calcareous mires in South-East Poland are home to two rare Anthracoidea species. Acta Mycologica 45(2): 175-184.
 13. Zubel R.: 2009. New interesting localities of Cladopodiella fluitans and Geocalyx graveolens (Marchantiophyta, Jungermanniales) in SE Poland against theirs distribution in the country. Annales UMCS 64(1), 67-73.
 14. Zubel R., Fojcik B., Wolski G.J., Uziębło A.: 2009. First localities of neophytic moss Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. in the Lublin district. Annales UMCS, 64(2), 45-48.
 15. Maciejewski Z., Zubel. R.: 2009. Long-term changes in the Leucobryo-Pinetum community: interactions between the tree-stand, understorey and moss layer. Annales UMCS, 64(2), 23-34.
 16. Ptaszyńska A., Mułenko W., Żarnowiec J.: 2009. Bryophytes microniches inhabited by microfungi. Annales UMCS, 64(2), 35-43.
 17. Wołczańska A.: 2010. Interesting collections of phytopathogenic fungi. Acta Mycologica, 45(1): 87-92.
Posiadana
aparatura:
Oprócz wyposażenia standardowego (mikroskopy świetlne, stereoskopowe, odbiorniki GPS) Zakład posiada w pełni wyposażony zestaw służący do sporządzania dokumentacji fotograficznej i ikonograficznej, składający się z:

 • mikroskopu stereoskopowego Olympus SZ-61TR
 • mikroskopu świetlnego Olympus BX 51
 • kompatybilnej kamery cyfrowej.

Nowoczesne oprogramowanie komputerowe pozwala na wszechstronną analizę uzyskanego obrazu.

Pracownicy: prof. dr hab. Wiesław Mułenko
dr Monika Kozłowska
dr Aneta Ptaszyńska
dr Agata Wołczańska
dr Hanna Wójciak
dr Urszula Świderska-Burek
dr Robert Zubel
mgr Marcin Anusiewicz
mgr inż. Elżbieta Kozak
mgr Magda Alicja Mamczarz
mgr Magdalena Pluta

foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06foto_07foto_08foto_09foto_10

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska