Loading...

Zakład Biologii Komórki

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: dr hab. Mariusz Gagoś
tel: (81) 537 59 04
e-mail: mariusz [dot] gagos [at] up [dot] lublin [dot] pl
www.mariusz.gagos.up.lublin.pl
Historia: Obecny Zakład Biologii Komórki Instytutu Biologii UMCS powołany został uchwałą Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 23 października 1944 roku pod pierwotną nazwą Katedra Zoologii Ogólnej i Ewolucjonizmu. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry był ówczesny rektor UMCS prof. Henryk Raabe.
W latach 1950-1962 Katedra często zmieniała kierowników; byli nimi kolejno: doc. dr Robert Towornicki (1950-1952); doc. dr Edward Wilkus (1953-1957); dr Włodzimierz Juszczyk (1958-1959); doc. dr Wanda Stojałowska (1960-1961); oraz profil dydaktyczny i badawczy.
W 1962 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Mirosław Chicewicz. Pod jego zwierzchnictwem Katedra dwukrotnie zmieniła nazwę najpierw na Katedrę Zoologii Ogólnej i Doświadczalnej, a w 1970 roku - na Zakład Embriologii. Badania prowadzone wtedy w Zakładzie koncentrowały się głównie na zagadnieniach morfologii gruczołów dokrewnych i zjawisk neurosekrecji oraz na cytologii nowotworów złośliwych. Po odejściu prof. Chicewicza badania te zostały przerwane.
W latach 1972-1975 Zakład Embriologii obowiązki kierownika pełnił dr Wacław Wasilewski. W 1975 roku kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Michał Górski. Zakład zmienił nazwę na Zakład Biologii Komórki a badania naukowe skoncentrowały się wokół wpływu czynników egzogennych na organizm zwierzęcy i hodowle komórkowe. W 1992 roku po przejściu prof. Górskiego na emeryturę kierownictwo Zakładu objęła prof. dr hab. Renata Śnieżko, która sprawowała tę funkcję do 30.09.2011 r. W tym czasie tematyka badań została poszerzona o zagadnienia dotyczące komórek roślinnych.
Od dnia 1.10.2011 roku funkcję kierownika Zakładu Biologii Komórki pełni dr hab. Mariusz Gagoś.
Tematyka
badawcza:
 • Badania organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych (antybiotyki polienowe, flawonoidy, 1,3,4-tiadiazole, kumaryny itd.) w modelowych układach o znaczeniu biologicznym.
 • Spektroskopia w podczerwieni w badaniach białek.
 • Badania wzrostu kryształów molekularnych.
 • Aktywność przeciwnowotworowa prenyloflawonoidu ksantohumolu oraz jego interakcje z cytostatykami w badaniach modelowych oraz in vitro.
 • Ocena aktywności przeciwgrzybiczej i cytotoksycznej kompleksów amfoterycyny B z jonami Cu2+.
 • Interakcje amfoterycyny B z jonami Fe3+ oraz Fe2+: badania na poziomie molekularnym i komórkowym.
 • Badania aktywności biobójczej wybranej grupy 1,3,4-tiadiazoli w stosunku do patogenów pszczół.
 • Behawioralne i metaboliczne efekty hartowania farmakologicznego w doświadczalnej epilepsji u szczurów.
 • Interakcje nowej generacji związków biologicznie czynnych o działaniu neuroprotekcyjnym z modelowymi błonami lipidowymi.
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Śnieżko R.: Meiosis In Plants. (in) Plant Cell Biology. (Eds.) W.V. Dashek, M Harrison. ISBN 1-57808-376-1 USA 2006, Chapter 9, 227-258.
 2. Pawlikowska-Pawlęga B., Gruszecki W.I., Misiak L., Paduch R., Piersiak T., Zarzyka B., Pawelec J., Gawron A.: Modification of membranes by quercetin, a naturally occurring flavonoid, via its incorporation in the polar head group. Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes 2007, 1768, 2195-2204. (IF 3.998).
 3. Paduch R., Jakubowicz-Gil J., Tustanowska-Stachura A., Słotwińska M., Gawron A., Kandefer-Szerszeń M.: Cisplatin and etoposide combined therapy changes heat shock proteins (HSPs) expression in tumor cells. ANNALES UMCS Sec.C 2007, LXII(6), 55-66.
 4. Kamińska T., Tustanowska-Stachura A., Słotwińska M., Szuter-Ciesielska A., Kandefer-Szerszeń M.: Cell death and cytokine production induced by cadmium in leukocytes of cord blood and peripheral blood of adults. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2007, 1(1), 30-34.
 5. Szuster-Ciesielska A., Słotwińska M., Stachura A., Marmurowska-Michałowska H., Dubas-Ślemp H., Bojarska-Junak A., Kandefer-Szerszeń M.: Accelerated apoptosis of blood leukocytes and oxidative stress in blood of patients with major depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2008, 32, 686-694. (IF 2,802)
 6. Sławińska A., Kandefer-Szerszeń M.: Właściwości przeciwnowotworowe statyn The anticancer properties of statins. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2008, 62, 393-404.
 7. Dmowska M., Cybulska R., Schoenborn R., Piersiak T., Jaworska-Adamu J., Gawron A. Behavioural and histological effects of preconditioning with lipopolysaccharide in epileptic rats. Neurochemical Research 2010, 35(2), 262-272 (IF 2.722).
 8. Jaworska-Adamu J., Dmowska M., Cybulska R., Krawczyk A., Pawlikowska-Pawlęga B.: Investigation of hippocamal astrocytes in lipopolysaccharide-preconditioned rats in the pilocarpine model of epilepsy. Folia Histochemica et Cytobiologica 2011, 49/2, 219-224 (IF 0.902).
 9. Strubińska J., Hanaka A.: Adventitious root system reduces lead uptake and oxidative stress in sunflower seedlings. Biologia Plantarum 2011, 55(4) 771-774. (IF 1.582)
 10. Arczewska M., Gagoś M.: Molecular organization of antibiotic amphotericin B in dipalmitoylphosphatidylcholine monolayers induced by K+ and Na+ ions: The Langmuir technique study. Biochimica et Biophysica Acta 2011, 11, 2706-2713. (IF 4.641).
Posiadana
aparatura:
 • mikroskop fluorescencyjny NIKON Labophot 2 z cyfrową przystawką do fotografii
 • mikroskop fluorescencyjny i kontrastowo-fazowy LEICA DM 4000 B
 • mikroskop odwrócony NIKON Diaphot 300
 • ultramikrotom LEICA EM UC7 z przystawką do kontrastowania
 • ultramikrotom LKB 8800
 • mikrotom LEICA RM2155
 • spektrofluorymetr Hitachi F-7000
 • spekrofotometr UV-VIS HELIOS γ
Pracownicy: dr hab. Mariusz Gagoś
dr Barbara Chudzik
dr Mirosława Schoenborn
dr Adrianna Sławińska-Brych
dr Joanna Strubińska
dr Magdalena Mroczek-Zdyrska
mgr Barbara Zarzyka

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska