Loading...

Zakład Biofizyki

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
tel: (81) 537 59 31
e-mail: kazimierz [dot] trebacz [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: Zakład Biofizyki UMCS został powołany dnia 1 X 1995 r. Utworzony został z wydzielenia grupy biofizyków z Zakładu Fizjologii Roślin. Od chwili powstania do 2006 roku kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki. Obecnie Zakładem kieruje prof. dr hab. Kazimierz Trębacz. Ważniejsze wydarzenia w historii Zakładu to: zorganizowanie ogólnopolskich konferencji: Biologii Komórki (1996), Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (1998) i minikonferencji "Metody Biofizyczne w Biologii Eksperymentalnej Roślin" (2008), ponadto udział w kolejnych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki z prezentacją "Elektryczne rośliny". W Zakładzie Biofizyki jedna osoba uzyskała tytuł profesora, jedna stopień doktora habilitowanego i pięć osób stopień doktora. Dr Elżbieta Król uzyskała prestiżowe stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta. W Zakładzie realizowany jest już czwarty wysokonakładowy grant MNiSW (KBN) oraz grant promotorski. Pracownicy Zakładu otrzymali nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004).
Tematyka
badawcza:

Tematyka badawcza Zakładu Biofizyki obejmuje dwie grupy zagadnień: elektrofizjologię roślin i rytmy biologiczne. Badania elektrofizjologiczne dotyczą właściwości i mechanizmu potencjałów czynnościowych i wariacyjnych u roślin. Badane są i powiązania sygnałów elektrycznych z innymi procesami fizjologicznymi, takimi jak oddychanie, emisja etylenu, aktywność peroksydaz. Badania prowadzone są na nienaruszonych roślinach, pojedynczych komórkach i fragmentach błony komórkowej z zastosowaniem techniki patch-clamp. Obiekty badań elektrofizjologicznych to: Conocephalum conicum, Physcomitrella patens, Helianthus annuus, Dionaea muscipula, Vicia faba, Arabidopsis thaliana.

Zagadnienia rytmów biologicznych badane są na modelu ruchów cyrkumnutacyjnych roślin. Badane jest modulowanie tych ruchów poprzez kontrolowane zmiany w środowisku roślin. Obiekty badań to Helianthus annuus i Phaseolus vulgaris.

Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Hereć M., Dziubińska H., Trębacz K., Morzycki J.W., Gruszecki W.I. (2005) An effect of antibiotic amphotericin B on ion transport across model lipid membranes and tonoplast memebranes. Biochem. Pharmacol. 70: 668-675.
 2. Charzewska A., Zawadzki T. 2006. Circadian modulation of circumnutation length, period, and shape in Helianthus annuus. J. Plant Growth Regulation, 25, 324-331.
 3. Król E., Dziubińska H., Stolarz M, Trębacz K. (2006) Action potentials of Dionaea muscipula flytraps as a response to a temperature drop. Biologia Plantarum 50: 411-416.
 4. Trębacz K., Dziubińska H., Król E. (2006) Electrical signals in long-distance communication in plants. W: Communication in Plants. Neuronal Aspects of Plant Life. Baluska F., Mancuso S., Volkmann D. eds. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg. p. 277 - 290.
 5. Charzewska A. 2006. The rhythms of circumnutation in higher plants. In: Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology: Advances and Topical Issues, Teixeira da Silva JA (ed), vol. 1, Global Science Books, UK, pp 268-275.
 6. Król E., Dziubińska H., Trębacz K., Koselski M., Stolarz M. (2007) The influence of glutamic and aminoacetic acids on the excitability of the liverwort Conocephalum conicum. J. Plant Physiol. 164: 773-784.
 7. Pawlikowska-Pawlęga B., Król E., Trębacz K., Gawron A. (2007) The influence of apigenin on membrane and action potential in the liverwort Conocephalum conicum. Acta Physiol. Plant. 29: 143-149.
 8. Król E., Dziubińska H., Trębacz K., Koselski M., Stolarz M. (2007) The influence of glutamic and aminoacetic acids on the excitability of the liverworth Conocephalum conicum. J. Plant. Physiol. 164, 773-784.
 9. Trębacz K. (2007) Zjawiska elektryczne. [w:] P. Wojtaszek, A. Woźny, L. Ratajczak (red.) Biologia komórki roślinnej. T.2. PWN, 489-511.
 10. Trębacz K., Schönknecht G., Dziubińska H., Hanaka A. (2007) Characteristics of anion channels in the tonoplast of the liverwort Conocephalum conicum. Plant Cell Physiol. 48, 1747-1757.
 11. Carpaneto A., Ivashikina N., Levchenko V., Król E., Jeworutzki E., Zhu J-K., Hedrich R. (2007) Cold transiently activates calcium-permeable channels in Arabidopsis mesophyll cells Plant Physiol. 143: 487-494.
 12. Dziubińska H., Filek M., Król E., Trębacz K. (2008) Slow vacuolar channels in vacuoles from winter and spring varieties of rape (Brassica napus). J. Plant Physiol. 165, 1511-1518.
 13. Kupisz K., Sujak A., Patyra M., Trębacz K., Gruszecki W.I. (2008) Can membrane-bound carotenoid pigment zeaxanthin carry out a transmembrane proton transfer. Biochim. Biophys. Acta 1778, 2334-2340
 14. Pawlikowska-Pawlęga B., Król E., Trębacz K., Gawron A. (2009) Genistein and changes of resting and action potentials in Conocephalum conicum. J. Plant Physiol. 166: 712-719.
 15. Stolarz M., Król E., Dziubińska H., Kurenda A. (2010) Glutamate induces series of action potentials and a decrease in circumnutation rate in Helianthus annuus. Physiologia Plantarum 138: 329-338.
 16. Charzewska A., Kosek W., Zawadzki T. (2010) Does circumnutation follow tidal plumb line variations? Biological Rhythm Research 41: 449-455.
 17. Krol E., Mentzel T., Chinchilla D., Boller Th., Felix G., Kemmerling B., Postel S., Arents M., Jeworutzki E., Al-Rasheid K.A.S., Becker D., Hedrich R. (2010) Perception of the danger signal AtPep1 involves the pattern recognition receptor AtPEPR1 and its close homologue AtPEPR2. Journal of Biological Chemistry 285(18): 13471-13479.
 18. Dziubinska H., Filek M., Krol E., Trebacz K. (2010) Cadmium and selenium modulate slow vacuolar channels in rape (Brassica napus) vacuoles. Journal of Plant Physiology 165: 1511-1518.
 19. Król E., Dziubińska H., Trębacz K. (2010) What do plants need action potentials for? [In:] Action Potential, (DuBois M.L. ed.), Nova Science Publishers, Inc.: 1-26.
 20. Kupisz K., Trębacz K. (2011) Effect of cold and menthol on membrane potential in plants. Physiologia Plantarum 141: 352-360.
Posiadana
aparatura:
 • dwa zestawy do pomiaru aktywności kanałów jonowych techniką patch-clamp (Heka, Narishige, Nikon, Olympus),
 • system do pomiaru stężenia jonów wapnia (TillPhotonics),
 • trzy stanowiska do pomiaru potencjału membranowego techniką mikroelektrodową, w tym jedno z zastosowaniem mikroelektrod jono-selektywnych,
 • dwa stanowiska do wielokanałowego pomiaru potencjału elektrycznego roślin metodą zewnątrzkomórkową,
 • dwie wyciągarki do mikroelektrod (Narishige, Sutter Instruments.),
 • mikrokuźnia (WPI),
 • osmometr (Gonotec),
 • system czułych kamer do monitorowania wzrostu i ruchów roślin,
 • analizator gazów w podczerwieni (Qubit System)
Pracownicy: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz
dr hab. Halina Dziubińska
dr Elżbieta Król
dr Maria Stolarz
dr Mateusz Koselski
dr Kamila Kupisz
Jakub Wójtowicz

foto01foto02foto03foto04foto05foto06foto07foto08

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska