Loading...

Zakład Biochemii

Adres:

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Sekretariat:
inż. Elżbieta Ścibior
pokój 336 B
tel. (81) 537-56-65
fax (81) 537-56-65
e-mail: zakbioch [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
www: www.fungi.umcs.lublin.pl

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Rogalski
tel: (81) 537 56 68
e-mail: rogal [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: W 1953 roku utworzona została Katedra Biochemii. Jej inicjatorem i kuratorem do 1959 roku był prof. dr hab. Adam Paszewski. W roku 1960 kierownictwo Katedry objął dr hab. Jerzy Trojanowski. Badania prowadzone wówczas w Katedrze dotyczyły głównie związków próchniczych. W roku 1971 Katedra została przemianowana na Zakład Biochemii w strukturze nowo utworzonego Instytutu Mikrobiologii i Biochemii. Zapoczątkowane zostały badania nad enzymatyczną transformacją ligniny. W 1972 roku Zakład przeniósł się do pomieszczeń w budynku Dużej Chemii. W 1977 roku wydzielony został z Instytutu jako odrębna jednostka organizacyjna. W latach 1987-2003 Zakładem kierował prof. dr hab. Andrzej Leonowicz. Od 2003 roku kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Jerzy Rogalski. W 2008 roku Zakład przeprowadził się do wyremontowanych pomieszczeń w budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
Tematyka
badawcza:
 • Izolacja i charakterystyka enzymów grzybowych, zwłaszcza oksydaz i hydrolaz, uczestniczących w transformacji polimerów roślinnych; opracowywanie nowych technik oczyszczania enzymów o znaczeniu gospodarczym.
 • Synteza organiczna z udziałem grzybowych oksydoreduktaz w środowisku wodnym i organicznym.
 • Wykorzystanie grzybów ligninolitycznych oraz promieniowców do detoksykacji odpadów przemysłu celulozowego i tekstylnego.
 • Poszukiwanie bakteryjnych enzymów typu oksydazy fenolowej – ich oczyszczanie i charakterystyka.
 • Badania nad enzymami proteolitycznymi i ich naturalnymi inhibitorami u grzybów, porostów i owadów; udział proteolizy w odpowiedzi na warunki stresowe u grzybów.
 • Modyfikacja biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie.
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Leśniewski A., Niedziołka-Jonsson J., Rizzi C., Gaillon L., Rogalski J., Opallo M. (2010) Carbon ceramic nanoparticulate film electrode prepared from oppositely charged particles by layer-by-layer approach. Electrochemistry Comunications, 12: 83-85.
 2. Nazaruk E., Sadowska K., Biernat J.F., Rogalski J., Ginalska G., Bilewicz R. (2010) Enzymatic Electrodes Nanostructured with Functionalized Carbon Nanotubes for Biofuel Cell Application. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398: 1651-1660.
 3. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2010) Whole-cell fungal transformation of precursors into dyes. Microbial Cell Factories, 9: 51, doi:10.1186/1475-2859-9-51.
 4. Nogala W., Szot K., Burchardt M., Roelfs F., Rogalski J., Opallo M., Wittstock G.(2010) Feedback mode SECM study of laccase and bilirubin oxidase immobilized in a sol-gel processed silicate film. Analyst, 135: 2051-2058.
 5. Jönsson-Niedziolka M., Szot K., Rogalski J., Opallo M. (2009) Pyrene sulfonate functionalised single-walled carbon nanotubes for mediatorless dioxygen bioelectrocatalysis. Electrochemistry Comunications, 11(5): 1042-1044.
 6. Klis M., Karbarz M., Stojek Z., Rogalski J., Bilewicz R. (2009) Thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) gel for immobilization of laccase on indium tin oxide electrodes. J. Phys. Chem. B, 113(17): 6062-6067.
 7. Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A., Pawlikowska-Pawlęga B. (2009) Abortiporus biennis tolerance to insoluble metal oxides: oxalate secretion, oxalate oxidase activity, and mycelial morphology. BioMetals, 22: 401-410.
 8. Żuchowski J., Jaszek M., Grzywnowicz K. (2009) Novel trypsin inhibitors from the white rot fungus Abortiporus biennis. Partial purification and characterization. Biochemistry (Moscow), 74(2): 226-230.
 9. Grzywnowicz K., Ciołek A., Tabor A., Jaszek M. (2009) Profiles of the body-surface proteolytic system of honey bee queens, workers and drones: Ontogenetic and seasonal changes in proteases and their natural inhibitors. Apidologie, 40(1): 4-19.
 10. Nazaruk E., Smolinski S., Swatko-Ossor M., Ginalska G., Fiedurek J., Rogalski, J., Bilewicz R. (2008) Enzymatic biofuel cell based on electrodes modified with lipid liquid-crystalline cubic phases. J. Power Sources, 183(2): 533-538.
 11. Karnicka K., Miecznikowski K., Kowalewska B., Skunik M., Opallo M., Rogalski J., Schuhmann W., Kulesza P.J. (2008) ABTS-modified multiwalled carbon nanotubes as an effective mediating system for bioelectrocatalytic reduction of oxygen. Anal. Chem., 80(19): 7643-7648.
 12. Staszczak M. (2008) The role of the ubiquitin-proteasome system in the response of the ligninolytic fungus Trametes versicolor to nitrogen deprivation. Fung. Genet. Biol. 45, 328-337.
 13. Szot K., Lesniewski A., Niedziolka J., Jönsson J., Rizzi C., Gaillon L., Marken F., Rogalski J., Opallo M. (2008) Sol-gel processed ionic liquid-hydrophilic carbon nanoparticles multilyer film electrode prepared by layer-by-layer method. J. Electroanal. Chem., 623: 170-176.
 14. Nogala W., Burchardt M., Opallo M., Rogalski J., Wittstock G. (2008) Scanning electrochemical microscopy study of laccase within a sol-gel processed silicate film. Bioelectrochemistry, 72(2): 174-182.
 15. Jarosz-Wilkołazka A., Luterek J., Olszewska A. (2008) Catalytic activity of versalite peroxidase from Bjerkandera fumosa at different pH. Biocatal. Biotrans., 26: 260-287.
 16. Staszczak M. (2007) An in vitro method for selective detection of free monomeric ubiquitin by using a C-terminally biotinylated form of ubiquitin. Int. J. Biochem. Cell Biol., 39: 319-336.
 17. Kliś M., Maicka E., Michota A., Bukowska J., Sęk S., Rogalski J., Bilewicz R. (2007) Electroreduction of laccase covelenty bound to organothiol monolayerson gold electrodes. Electrochimica Acta, 52: 5591-5598.
 18. Bancerz R., Ginalska G. (2007) A novel thermostable lipase from Basidiomycete Bjerkandera adusta R59: Characterization and esterification studies. J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 34: 553-560.
 19. Staszczak M. (2007) The 26S proteasome of the lignin-degrading Basidiomycete Phlebia radiata. Enzyme Microbiol. Technol., 40: 347-353.
 20. Rodakiewicz-Nowak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2007) Catalytic activity of Cerrena unicolor laccase in aqueous solutions of water-miscible organic solvents – experimental and numerical description. J. Mol. Cat. B: Enz., 44: 53-59.
Posiadana
aparatura:
 • Fermentory: MBF(Eyela), BIOFLO III (New Brunswick)
 • Wirówki szybkoobrotowe: Sigma 3K18, 6K15, Avanti 30 (Beckman)
 • Spektrofotometry: Cary 50 BIO, Cary 30, Nanodrop ND-1000
 • System oczyszczania wody Milipore: Elix5 I Mili-Q
 • Systemy FPLC i HPLC
 • System elektroforezy kapilarnej Crystal 100
 • Luminometr Berthold
 • Fluorymetr FluoroMax-2
 • Woltamperometry MTM-ANKO i μAUTOLAB
 • Termocyklery: My Cycler (Bio-Rad) I T-Personal (Biometra)
 • Komory laminarne
Pracownicy:

prof. dr hab. Jerzy Rogalski
dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka
dr hab. Magdalena Staszczak
dr Renata Bancerz
dr Marcin Grąz
dr Grzegorz Janusz
dr Magdalena Jaszek
dr Anna Matuszewska
dr Monika Osińska-Jaroszuk
dr Jolanta Polak
dr Anna Pawlik
mgr Justyna Sulej
dr Marzanna Paździoch-Czochra
dr Grzegorz Nowak
dr Maria Nowak
mgr Anita Swatek
mgr Dawid Stefaniuk
mgr Ewa Jóźwik
mgr Marta Ruminowicz
mgr Beata Rola
mgr inż. Iwona Mazur
inż. Elżbieta Ścibior

foto01foto02foto03foto04foto05foto06foto07foto08

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska