Loading...

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Antoni Gawron
tel: (81) 537 50 28
e-mail: antoni [dot] gawron [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: Katedra Anatomii Porównawczej powstała w 1946 roku. W 1948 roku przyłączono do Katedry istniejące od 1946 roku muzeum. Od tego momentu Katedra posiadała dwa Zakłady: Anatomii Porównawczej Kręgowców oraz Muzeum Zoologiczne. W 1970 roku Katedrę przemianowano na Zakład Anatomii Porównawczej i równocześnie przyłączono do niej byłą Katedrę Antropologii oraz Muzeum Zoologiczne. Utworzony w ten sposób Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii funkcjonował do 2008 roku. W grudniu 2008 roku odłączono Muzeum Zoologiczne przekształcając go w odrębną jednostkę wydziałową. W 2001 roku powstała w Zakładzie pracownia mikroskopii konfokalnej.
Kierownicy Zakładu: prof. dr Kazimierz Sembrat (1946-1948); prof. dr August Dehnel (1948-1962); prof. dr Mirosław Chicewicz (1962-1966); prof. dr hab. Jerzy Kubik (1966-1996); prof. dr hab. Antoni Gawron od 1996.
Tematyka
badawcza:
 • występowanie, ekologia i ochrona susła perełkowanego Spermophilus suslicus;
 • badania biomorfologiczne i populacyjne wybranych gatunków Micromammalia na terenach środkowo-wschodniej Lubelszczyzny i Zamojszczyzny;
 • wpływ czynników środowiska zewnętrznego na morfologię i funkcjonowanie narządów u wybranych gatunków Micromammalia;
 • mechanizm działania substancji roślinnych (kumaryn i flawonoidów ) na komórki zwierzęce normalne i nowotworowe hodowane in vitro
 • badania taksonomiczne, zoogeograficzne i faunistyczno-ekologiczne nad wybranymi rodzinami Lepidoptera
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Śliwa E., Dobrowolski P., Siwicki A.K., Pierzynowski S.G.:Changes of a non-specific defence mechanism in blood serum of piglets induced by prenatal and postnatal administration of α-ketoglutarate. Bulletion of the Veterinary Institute in Pulawy, (2007), 51, 2:297-301
 2. Pawlikowska-Pawlęga B., Gruszecki W. I. Misiak L., Paduch R., Piersiak T., Zarzyka B., Pawelec J., Gawron A.:Modification of membranes by quercetin, a naturally occurring flavonoid, via its incorporation in the polar head group. Biochemica et Biophysica Acta, (2007),1768: 2195-2204
 3. Hułas-Stasiak M., Gawron A.:Immunohistochemical localization of estrogen receptors ERα and ERβ in the spiny mouse (Acomys cahirinus) ovary during postnatal development. Journal of Molecular Histology, (2007), 38: 25-32
 4. Dobrowolski P.J., Piersiak T., Surve V.V., Kruszewska D., Gawron A., Pacuska P., Håkanson R., Pierzynowski S.G.:Dietary α-ketoglutarate reduces gastrectomy-evoked loss of calvaria and trabecular bone in female rats. Scandinavian Journal of Gastroenterology, (2008), 43: 551-558
 5. Tatara.M.R., Śliwa E., Dudek K., Gawron A., Piersiak T., Dobrowolski P., Mosiewicz J., Siwicki A.K., Studziński T.: Aged garlic extract and allicin improve performance and gastrointestinal tract development of piglets reared in artificial sow. Annales of Agricultural and Environmental Medicine, (2008), 15: 63-697
 6. Jakubowicz-Gil J., Rzeski W., Zdzisińska B., Dobrowolski P., Gawron A.:C ell death and neuronal arborization upon quercetin treatment in rat neurons. Acta Neurobiologiae Experimentalis, (2008), 68: 139-146
 7. Jakubowicz-Gil J., Rzeski W., Zdzisińska B., Piersiak T., Weiksza K., Głowniak K., Gawron A.:Different sensitivity of neurons and neuroblastoma cells to quercetin treatment. Acta Neurobiologiae Experimentalis, (2008), 68: 1-14
 8. Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A., Pawlikowska-Pawlęga B.:Abortiporus bennis tolerance to insoluble metal oxides: oxalate secretion, oxalate oxidase activity, and mycelial morphology, Biometals (2009), 22:401-410
 9. Pawlikowska-Pawlęga B., Król E., Trębacz K., Gawron A.:Genistein and changes of resting and action potentials in Conocephalum conicum. Journal of Plant Physiology, (2009), 166:712-719
 10. Wójcik M., Pawlikowska-Pawlęga B., Tukiendorf A.:Physiological and ultrastructural changes in Arabidopsis thaliana as affected by changed GSH level and Cu excess Russian Journal of Plant Physiology, (2009), 56, 6:820-829
 11. Śliwa E, Dobrowolski P, Tatara M.R, Piersiak T, Siwicki A, Rokita E, Pierzynowski S.G.:Alpha-ketoglutarate protects the liver of piglets exposed during prenatal life to chronic excess of dexamethasone from metabolic and structural changes. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, (2009), 93:192-202
 12. Paduch R., Jakubowicz-Gil J., Kandefer-Szerszeń M.:Expression of HSP27, HSP72 and MRP proteins in vitro co-culture of colon tumor cell spheroids with normal cells after incubation with rhTGF-1 and/or CPT-11. Journal of Biosciences, (2009), 34(6): 927-940
 13. Dmowska M., Cybulska R., Schoenborn R., Piersiak T., Jaworska-Adamu J., Gawron A.: Behavioural and histological effects of preconditioning with lipopolysaccharide in epileptic rats. Neurochemical Research, (2010), 35: 262-272
 14. Jakubowicz-Gil J., Langner E., Wertel I., Piersiak T., Rzeski W.: Temozolomide, quercetin and cell death in the MOGGCCM astrocytoma cell line. Chemico-Biological Interactions, (2010), 188: 190-203
 15. Hułas-Stasiak M., Gawron A.: Distribution of androgen and progesterone receptors in the spiny mouse (Acomys cahirinus) ovary during postnatal life. Reproductive Biology, (2010), 10, 1: 37-57
 16. Fiołka M. J., Zagaja M. P., Piersiak T. D., Wróbel M., Pawelec J.: Gut bacterium of Dendrobaena veneta (Annelida: Oligochaeta) possesses antimycobacterial activity. Journal of Invertebrate Pathology, (2010), 105: 63-73
 17. Paduch R., Jakubowicz-Gil J., Niedziela P.: Hepatocyte growht factor (HGF), heat shock proteins (HSPs) and multidrug resistance protein (MRP) expression in co-culture of colon tumor spheroids with normal cells after incubation with interleukin-1β (IL-1β) and/or camptothecin (CPT-11). Indian Journal of Experimental Biology, (2010), 48: 354-364
 18. Nowacki J., Bidychak R., Pałka K.: Callopistria latreillei (DUPONCHEL,1827) new for Ukraine fauna and several rare species of noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae). Polish Journal of Entomology (2010), 79: 77-80
Posiadana
aparatura:
 • Mikroskop Nikon Eclipse E800 z kontrastem fazowym i kontrastem Nomarskiego, ciemnym polem oraz fluorescencją i przystawką mikrofotograficzną
 • Ultramikrotom RMC MTXL
 • Mikrotom rotacyjny Microm HM360
 • Mikroskop konfokalny LSM 5 PASCAL z laserami: 543, 514, 488, 458, 405nm, z kamerą MRC axiocam oraz komorą inkubacyjną do badań in vitro
 • Aparat do elektroforezy i transferu białek
 • Zamrażarka do głębokiego mrożenia U410 Premium
 • Komora laminarna LA2-4L1
 • Dygestorium ceramiczne 1200mmKomora inkubacyjna ze stałym przepływem CO2 Galaxy
 • Wirówka Sigma 2-16 PK
Pracownicy: prof. dr hab. Antoni Gawron
dr Mariusz Niedźwiedź
dr Bożena Pawlikowska-Pawlęga
dr Joanna Jakubowicz-Gil
dr Monika Hułas-Stasiak
dr Krzysztof Pałka
dr Michał Piskorski
dr Piotr Dobrowolski
Alicja Gorzelak
mgr Jerzy Wydrych

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska