Loading...

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: dr hab. Ewa Szczuka
tel: (81) 537 50 61
e-mail: ewa [dot] szczuka [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: Katedra Anatomii i Cytologii Roślin powstała w roku 1963. Pierwszym jej kierownikiem była doc. dr hab. Maria Olszewska. Tematyka badawcza dotyczyła struktury i funkcjonowania merystemów wierzchołkowych roślin. W 1970 roku Katedra przemianowana została na Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, a kierownictwo przejął doc. dr hab. Bohdan Rodkiewicz, który zadbał o powiązania badań Zakładu z nauką światową, stając się jednocześnie wybitnym autorytetem naukowym. Tematyka badawcza została poszerzona o nowoczesne zagadnienia ultrastruktury komórek i embriologii roślin. Na czele Zakładu stali: doc. dr hab. Maria Olszewska (kierownik 1963-1965), doc. dr hab. Jerzy Trojanowski (kurator) i p.o. kierownika dr Franciszek Kadej (1966-1970), prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz (kierownik 1970-1993), prof. dr hab. Józef Bednara (kierownik 1994-2012). Od 2012 roku kierownikiem Zakładu jest dr hab. Ewa Szczuka.
Tematyka
badawcza:
 • badania zarodków zygotycznych oraz somatycznych
 • zagadnienia funkcjonowania szkieletu cytoplazmatycznego w komórkach roślin
 • próby przełamania barier niekrzyżowalności roślin
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Tchórzewska D., Bednara J. (2010) The dynamics of the actin cytoskeleton during sporogenesis in Psilotum nudum L. Protoplasma DOI 10.1007/s00709-010-0167-z
 2. Chudzik B., Szczuka E., Domaciuk M., Pavlov D. (2010) The ultrastructure of the ovule of Sida hermaphrodita (L.) Rusby after pollination. Acta Agrobotanica 64 (2): 3-11.
 3. Jaroszuk-Ściseł J., Kurek E., Rodzik B., Winiarczyk K. (2009) Interactions between rye (Secale cereale) root border cells (RBCs) and pathogenic and nonpathogenic rhizosphere strains of Fusarium culmorum. Mycological Research 113: 1053-1061.
 4. Seta A., Skórzyńska–Polit E., Szczuka E., Giełwanowska I. (2009) Lipoksygenaza w komórkach roślinnych – budowa i funkcja. Postępy biologii komórki tom 36, supl. 25 (1-15).
 5. Winiarczyk K., Bednara J. (2008) The progamic phase and seed formation in Armoracia rusticana. Plant Breeding 127, 203-207.
 6. Tchórzewska D., Winiarczyk K., Pietrusiewicz J., Bednara J. (2008) A new type of microtubular cytoskeleton in microsporogenesis of Lavatera thuringiaca L. Protoplasma 232:223-231.
 7. Jaroszczuk-Ściseł J., Kurek E., Winarczyk K., Baturo A., Łukanowski A. (2008) Colonization of root tissues and protection against fusarium wilt of rye (Secale cereale) by nonpathogenic rhizosphere strains of Fusarium culmorum. Biological Control 45, 297-307.
 8. Chwedorzewska K., Giełwanowska I., Szczuka E., Bochenek A. (2008) High anatomical and low genetic diversity in Deschampsia antarctica Desv. form King Georg Island (the Antarctic). Polish Polar Research 29(4):377-386.
 9. Kalinowski A., Bocian A., Kosmala A., Winiarczyk K. (2007) Two-dimensional patterns of soluble proteins including three hydrolitic enzymes of mature pollen of tristylous Lythrum salicaria. Sexual Plant Reproduction 20:51-62.
 10. Winiarczyk K., Tchórzewska D., Bednara J. (2007) Development of male gametophyte infertile plant Armoracia rusticana Gaertn. Plant Breeding 126, 4:433-438.
 11. Kalinowski A., Bocian A., Kosmala A., Winiarczyk K. (2007) Two-dimensional patterns of soluble proteins including three hydrolitic enzymes of mature pollen of tristylous Lythrum salicaria. Sexual Plant Reproduction 20:51-62.
 12. Bogdanowicz J., Szczuka E., Świerczyńska J., Sobieska J., Kościńska-Pająk M. (2006) Distribution of microtubules during regular and disturbed microsporogenesis and pollen grain development in Gagea lutea (L.) Ker.-Gaw. Acta Biologica Cracoviesia Series Botanica 47/2: 89-96.
 13. Kościńska-Pająk M., Bednara J. (2006) Unusual microtubular cytoskeleton of apomictic embryo sac of Chondrilla juncea L. Protoplasma 227:87-93.
 14. Giełwanowska I., Szczuka E., Bednara J., Górecki R. (2005) - Anatomical features and ultrastructure of Deschampsia antarctica (Poaceae) leaves from different growing habitats. Annals of Botany 96 (6): 1109-1119.
 15. Giełwanowska I., Szczuka E. (2005) - New ultrastructural features of organelles in leaf cells of Deschampsia antarctica Desv. Polar Biology 28: 951-955.
 16. Radłowski M., Bartkowiak S., Winiarczyk K., Kalinowski A. (2005). Differential influence of bacitracin on plant proteolytic enzyme activities. Biochimica et Biophysica Acta 1722:1-5.
Posiadana
aparatura:
 • ultramikrotom
 • łamarka do noży szklanych
 • nóż diamentowy do skrawków ultracienkich
 • mikroskop z kontrastem interferencyjnym Nomarskiego
 • mikroskop z przystawką fluorescencyjną
 • komory laminarne
 • regały do hodowli tkanek in vitro
Pracownicy: dr hab. Ewa Szczuka
dr hab. Krystyna Winiarczyk
dr Dorota Tchórzewska
dr Ewa Dziadczyk
mgr Kinga Lewtak
dr Jacek Pietrusiewicz
mgr Marcin Domaciuk
mgr Marzanna Kwietniewska

foto_01foto_02foto_03foto_04

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska