Loading...

prof. dr hab. Wiesław Mułenko

Wiesław Mułenko profesor nadzwyczajny
Zakład Botaniki i Mykologii - kierownik
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
tel.: (81) 537 59 38
e-mail: wieslaw [dot] mulenko [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
www.zbm.umcs.lublin.pl
Problematyka
badawcza:
Grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych: bogactwo i różnorodność, biologia, taksonomia, ekologia, udział i rola w strukturze naturalnych zbiorowisk roślinnych, rozmieszczenie geograficzne
Realizowane granty
(ostatnie 5 lat):
 • Grant MNiSW (KBN) Nr: Nr 2/P04C/089/27 (2004-2007). Temat: Grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych na tle geobotanicznego zróżnicowania Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierownik grantu, główny wykonawca.
 • Grant MNiSW (KBN) Nr 2.P04G/076.26p02 (2004-2007). Temat: Obce gatunki inwazyjne we florze Polski - ich wpływ na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów. Główny wykonawca, redaktor części dotyczącej grzybów inwazyjnych.
 • Grant MNiSW Nr: N/N 304/172436 (2009-2012). Grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych w strukturze górskich zbiorowisk leśnych podlegających sukcesji wtórnej. Kierownik grantu, główny wykonawca.
Staże zagraniczne:
 • Department of Forestry, University of Aberdeen (Scotland, UK) (1993)
 • University of Korea, National Plant Quarantine Service (Korea Pd.) (2002)
 • Instytut Botaniki Słowackiej Akademii Nauk (Słowacja) (corocznie od 2004)
Prowadzone zajęcia:
 • Zajęcia na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, nauczanie biologii i geografii, nauczanie biologii i chemii oraz na studiach podyplomowych.
 • Wykłady: botanika – ogólna i systematyczna, mykologia, podstawy fitopatologii, ekologia grzybów (studia dzienne, zaoczne, podyplomowe).
 • Seminaria magisterskie; pracownie specjalizacyjne i magisterskie
Członkostwo władz
instytucji naukowych:
 • Komitet Botaniki PAN
 • Komitet Ochrony Przyrody PAN
 • Rady Redakcyjne: Open Mycology Journal; Acta Mycologica; Annales UMCS sect. C (biologiczna); Wiadomości Botaniczne, Atlas of the Geographical Distribution of the Fungi in Poland
 • Rada Naukowa Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska