Loading...

Uchwały Rady Wydziału

2012-06-28

Uchwała nr2/2012
Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2012-05-31

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
Nr 1/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w budynku

2011-07-14

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w oparciu o uchwałę Senatu Nr XXII-28.1/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w dwa wydzi

2010-11-09

W związku ze zmianą punktacji czasopism w wykazie MNiSW, ulegają zmianie ustalone w w/w uchwałach punkty wymagane w procedurach ubiegania się o stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora oraz

2010-02-26

dotyczy zaliczenia 20 godzin dydaktycznych rocznie z tytułu sprawowania opieki nad studenckimi kołami naukowymi

2009-07-02

wymagania stawiane pracom magisterskim i licencjackim wykonywanym na Wydziale BiNoZ

2009-06-02

uzupełnienia do Regulaminu Studiów pozostające w gestii Rady Wydziału

2009-04-24

o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej dla studiów doktoranckich z biologii na rok akademicki 2009/2010 w składzie:

Przewodniczący Komisji

2009-04-24

o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej dla studiów doktoranckich z geografii
na rok akademicki 2009/2010 w składzie:

Przewodniczący Komisji

2009-03-18

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r., jednomyślnie zatwierdziła plan niestacjonarnych studiów II stopnia dla kierunku geografia, obowiązujący od

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska