Loading...

Pracownia Muzeum Zoologiczne

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. (81) 537 59 63
Historia:

Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstało w styczniu 1946 roku. Kierownikiem utworzonej placówki został dr Zdzisław Raabe. W latach 1946-48 muzeum było wyodrębnioną jednostką UMCS. W 1949 roku zostało ono przyłączone do kierowanej przez profesora Augusta Dehnela Katedry Anatomii Porównawczej i funkcjonowało jako jeden z jej zakładów - Zakład Muzeum Zoologiczne. W 1970 roku po zmianie struktury administracyjnej w Uniwersytecie i likwidacji katedr, ostatecznie zniknęła nazwa „Muzeum Zoologiczne”. Od tego czasu do sierpnia 2008 roku działalność muzealna była kontynuowana w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii UMCS, kierowanym do 1996 r. przez profesora Jerzego Kubika, a następnie przez profesora Antoniego Gawrona. W dniu 1 września 2008 roku, na podstawie zarządzenia Rektora UMCS, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi została utworzona Pracownia „Muzeum Zoologiczne”.

Stała wystawa zoologiczna, otwarta w 1949 roku, została udostępniona dla zwiedzających w lokalu znajdującym się przy ulicy Królewskiej 6 w Lublinie. W roku 1963 eksponaty zostały przeniesione do pomieszczenia w nowo wybudowanym gmachu Collegium Biologicum przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie. Urządzono nową ekspozycję muzealną, która przez następne lata była rozbudowywana i modernizowana.

Aktualny, przejrzysty, systematyczny układ wystawy daje możliwość łatwego prześledzenia zmienności morfologicznej różnych grup zwierząt, na podstawie naturalnych okazów specjalnie dobranych tak, aby wyeksponować cechy charakterystyczne danej grupy zwierząt. Oprócz tego, dzięki prezentowanym okazom, można poznać przystosowania poszczególnych gatunków lub całych grup zwierząt do środowisk w których żyją.

W sali ekspozycyjnej o powierzchni 130 m2 znajduje się 125 gablot muzealnych rozmieszczonych na ścianach, przedstawiających faunę bezkręgowców i kręgowców niższych oraz 36 wolnostojących witryn z wystawowymi okazami ptaków i ssaków. Okazy dużych krajowych gatunków ssaków (z rzędów: parzystokopytne, drapieżne) są wystawione na postumentach w wydzielonym fragmencie tej sali.

W innej części budynku, na korytarzu w 13 przeszklonych szafach znajduje się ekspozycja osteologiczna. Wystawione są w nich ułożone systematycznie szkielety kręgowców lub ich fragmenty. Najliczniejszy jest zbiór czaszek ssaków - 115 okazów należących do 102 gatunków. Ogółem, stałe wystawy prezentują ponad dwa tysiące naturalnych okazów muzealnych. Większość eksponatów wystawowych zostało wykonanych przez pracowników muzeum o wybitnych zdolnościach preparatorskich: preparatora p. Jerzego Gundłacha, adiunkta dr Janusza Dynowskiego (kręgowce) i asystenta mgr Franciszka Ostrowskiego (bezkręgowce).

Ekspozycje muzealne są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów lubelskich uczelni i udostępniane dla grup uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz osób zwiedzających indywidualnie. Od wielu lat są prowadzone zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk wychowawczych. Od 2001 roku muzeum uczestniczy w Festiwalach Nauki organizowanych głównie przez lubelskie uczelnie i inne jednostki naukowe. W ciągu roku ekspozycje muzealne zwiedza kilka tysięcy osób.

Zbiory naukowe muzeum stanowią około 98% wszystkich zgromadzonych okazów zwierząt. Wartościowym i pięknym zarazem jest liczący ponad dwanaście tysięcy sztuk zbiór motyli z kolekcji doc. dr inż. Mieczysława Krzywickiego, zakupiony do muzeum w 1989 roku. Składa się on z liczącego 12144 okazy systematycznego zbioru motyli nearktycznych i palearktycznych (z których najcenniejsze są liczne okazy poszczególnych gatunków motyli dziennych zebranych z różnych stanowisk na terenie Polski) oraz pięknie ubarwionych egzotycznych pazi (130 szt.). Najliczniejszym zbiorem naukowym jest kolekcja szczątków kostnych (ponad 80 tysięcy szt.) wypreparowanych z wypluwek sów, które zostały zebrane głównie przez mgr Ryszarda Stykę na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W zbiorach muzealnych znajduje się również ponad sześć tysięcy tuszek i całych okazów drobnych ssaków zakonserwowanych w alkoholu metylowym, które zostały odłowione podczas badań naukowych prowadzonych w różnych częściach Lubelszczyzny. Okazy ssaków przechowywane są także jako zbiory suche: bałwanki, skórki spreparowane na płasko i czaszki. W zbiorach znajdują się również bałwanki ponad 100 gatunków ptaków. Zbiory naukowe są wykorzystywane przez pracowników lubelskich uczelni oraz naukowców z innych ośrodków badawczych w Polsce.

Sprawami związanymi z działalnością muzealną od 37 lat zajmuje się mgr Ryszard Styka - biolog, muzeolog.

Ekspozycje muzealne można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9-14, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Pracowni.

Tematyka
badawcza:
Pracownia współpracuje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie w zakresie ochrony susła perełkowanego Spermophilus suslicus w Polsce.
Pracownicy: mgr Ryszard Styka

muzeum_zoologiczne_01muzeum_zoologiczne_02muzeum_zoologiczne_03muzeum_zoologiczne_04muzeum_zoologiczne_05muzeum_zoologiczne_06muzeum_zoologiczne_07muzeum_zoologiczne_08muzeum_zoologiczne_09

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska