Loading...

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Adres: ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Antoni Gawron
tel: (81) 537 59 28
e-mail: antoni [dot] gawron [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia: Pracownia powstała w 2001 roku jako jednostka wydziałowa podległa Dziekanowi Wydziału BiNoZ.
Tematyka
badawcza:
Pracownia uczestniczy w pracach badawczych innych jednostek Wydziału prowadzonych z zastosowaniem techniki Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej. Współuczestniczy również w zajęciach dydaktycznych obejmujących tematykę mikroskopii elektronowej.
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
  1. Jakubowicz-Gil J., Pawlikowska-Pawlęga B., Piersiak T., Pawelec J., Gawron A.: Quercetin supresses heat shock-induced nuclear translocation of Hsp72. Folia Histochemica et Cytobiologica, 43, (3):123-128, 2005
  2. Pawlikowska Pawlęga B., Gruszecki W. I., Misiak L., Paduch R., Piersiak T., Zarzyka B., Pawelec J., Gawron A.: Modification of membranes by quercetin, a naturalny occuring flavonoid, via its incorporation in the polar head group. Biochemica et Biophysica Acta, (2007), 1768: 2195-2204
Posiadana
aparatura:
transmisyjny mikroskop elektronowy LEO 912AB z filtrem energii elektronów
Pracownicy: mgr Jarosław Pawelec

foto01foto02

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska