Loading...

Ogród Botaniczny

Adres: ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
www: www.garden.umcs.lublin.pl
e-mail: botanik [at] hektor [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Kierownik: dr Grażyna Szymczak
tel: (081) 742 67 00
e-mail: grazyna [dot] szymczak [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Historia:

Starania o utworzenie ogrodu botanicznego przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczęto już w pierwszych latach istnienia tej uczelni. W 1946 r. wydzielono na ten cel 1 ha w pobliżu później wzniesionego budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Pierwszym dyrektorem ogrodu został prof. Józef Motyka. Po pięciu latach obiekt przeniesiono na miejsce obecnego parku uniwersyteckiego w pobliżu „Chatki Żaka”, powiększając jego obszar do 4 ha. Dzięki staraniom wielu osób, przede wszystkim profesorów: D. Fijałkowskiego, A. Paszewskiego, L. Seidlera w 1958 r. przeznaczono Uniwersytetowi prawo własności do starego parku podworskiego Kościuszków na Sławinku. W roku 1965 Senat UMCS powołał jednostkę organizacyjną pod nazwą Ogród Botaniczny, o statusie zakładu w obrębie Katedry Systematyki i Geografii Roślin Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Rośliny z miasteczka akademickiego przeniesiono na Sławinek. Dyrektorem nowej placówki został prof. D. Fijałkowski, który wraz dr Marią Petrowicz i dr Kazimierzem Kozakiem stworzyli pierwsze działy botaniczne. W latach 1970-1995 dyrektorem Ogrodu był Kazimierz Kozak, w latach 1995-2010 dr inż. Maciej Kwiatkowski, a obecnie funkcje tę pełni dr Grażyna Szymczak.

W ostatnim dziesięcioleciu na emeryturę odeszli: dr Elżbieta Teske (1999), mgr Maria Zawadzka (2000), mgr Maria Spust (2002), mgr Irena Stropek (2006), mgr Maria Franszczak-Być (2006).

Tematyka
badawcza:
 • Czynna ochrona ex situ i in situ roślin zagrożonych wyginięciem i chronionych Lubelszczyzny.
 • Biologia kwitnienia, budowa i funkcje organów generatywnych i wegetatywnych roślin z różnych grup ekologicznych.
 • Aeropalinologia.
Ostatnie
ważniejsze
publikacje:
 1. Kwiatkowski M., Dąbrowska A., Sawicki R. 2004. „Conservation of the genetic potential of rare plants in the Lublin district”. Bulletin of Botanical Gardens, Museums and Collections 13: 49 – 53
 2. Mardarowicz M., Wianowska D., Dawidowicz A.L., Sawicki R. 2004. Comparison of Terpene Composition in Engelmann Spruce (Picea engelmannii) Using Hyrodistillation, SPME and PLE.Z. Naturforsch. 59: 641-648
 3. Szymczak G., Śnieżko R., 2004. Rozwój pylnika Huernia pendula E.A. Bruce i Huernia stapelioides Schltr. (Apocynaceae, Asclepiadoideae, Stapelieae) w uprawie szklarniowej. Annales UMCS Sectio EEE. 14: 111-118
 4. Franszczak-Być M., Dąbrowska K., Sawicki R., 2005. Ocena zasobności populacji lnu złocistego Linum flavum L. na nowym stanowisku w Wirkowicach nad Wieprzem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 61: 90-93
 5. Czarnecka B., Władyka M., Franszczak-Być M. 2006. Flowering phenology of some mountain plants in the Botanical Garden in Lublin. Bulletin of Botanical Gardens, Museums and Collections. 15: 79-86
 6. Sawicki R., Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 2006. Interesujące gatunki roślin w obrębie pomnika przyrody w Tarnogórze (gmina Izbica). Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 62 (2): 58-63
 7. Kwiatkowski M. 2007. Dendrology, horticulture and medicinal plants in the Botanical Garden of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. Monographs of Botanical Gardens, 1:27-29
 8. Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E. 2008. Structure of Kalanchoё pumila Bak. leaves (Crassulaceae DC.). Acta Agrobotanica. 61 (2): 11-24
 9. Dąbrowska A. 2008. The influence of weather conditions on the course of pollen seasons of alder (Alnus spp.), hazel (Corylus spp.) and birch (Betula spp.) in Lublin (2001-2006). Acta Agrobotanica. 61 (1): 53-57
 10. Dąbrowska A. 2007. The Section of Plant Systematics in the Botanic Garden of Maria Curie-Skłodowska University, Lublin. Visnyk of Taras Shevchenko Kyiv National University. Introduction and protection of plant biodiversity. 15-17: 116-119
 11. Dąbrowska K., Sawicki R., Franszczak-Być M. 2008. Ocena stanu populacji ożoty zwyczajnej Linosyris vulgaris na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 64 (4): 14-23
 12. Dąbrowska K., Szymczak G. 2008. Kolekcja roślin biblijnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów I Zbiorów. 17: 15-26
 13. Kwiatkowski M., Sawicki R. 2008. Najstarsze drzewa w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 17: 27-28
Pracownicy: dr Grażyna Szymczak
dr Mykhaylo Chernetskyy
dr Agnieszka Dąbrowska
mgr inż. Dorota Lubaszewska
mgr Kinga Misztal
mgr inż. Krystyna Rysiak
mgr inż. Ryszard Sawicki
mgr inż. Zofia Trębaczewska-Smutek
mgr inż. Monika Książek
inż. Dorota Misiurek
inż. Andrzej Wącior
Krystyna Wójcik
Elżbieta Kaszlikowska
Zofia Bielak
Adam Bieniecki
Grzegorz Bukowski
Małgorzata Chojnacka
Marzena Czajkowska
Marianna Domańska
Dorota Drozd
Zofia Goljanek
Zofia Józefczuk
Jolanta Kałużniak
Teresa Kosior
Piotr Królik
Mirosław Lubaszewski
Elżbieta Łoboda
Tatiana Puźniak
Anna Radoś
Marek Sikora
Danuta Suchorab
Andrzej Słowicki
Teresa Trybulska
Wiktor Wojciechowski

ogrod_botaniczny_01ogrod_botaniczny_02ogrod_botaniczny_03ogrod_botaniczny_04ogrod_botaniczny_05ogrod_botaniczny_06ogrod_botaniczny_07ogrod_botaniczny_08ogrod_botaniczny_09ogrod_botaniczny_10ogrod_botaniczny_11ogrod_botaniczny_12

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska