Loading...

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Tracz

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają,
że w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 9.00 w sali audytoryjnej w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Justyny Tracz – asystenta w Zakładzie Geobotaniki Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat pracy: Tendencje zmian borów jodłowych na Roztoczu Środkowym i Południowym
Promotor: dr hab. Bogdan Lorens prof. nadzw. – Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Recenzenci:

 dr hab. Leszek Kucharski prof. nadzw. – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jan M. Matuszkiewicz – IGiPZ PAN w Warszawie

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska