Loading...

V KONKURS BIOCHEMICZNY

4 kwietnia 2014 roku w Lublinie już po raz piąty (jesteśmy z tego bardzo dumni!!!) odbył się Konkurs Biochemiczny, podczas którego młodzież ze szkół licealnych województwa lubelskiego mogła wykazać się swoją wiedzą biochemiczną. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez Zakład Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pod patronatem merytorycznym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Patronat honorowy nad V edycją Konkursem objął Pan Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pan Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty.

Konkurs Biochemiczny ma formułę egzaminu pisemnego, podczas którego uczniowie mają możliwość wykazania się wiadomościami z różnych obszarów biochemii. Pytania tegorocznego Konkursu dotyczyły przede wszystkim biochemii klinicznej, enzymologii oraz biochemii stosowanej z elementami biotechnologii i inżynierii genetycznej. Swoim zakresem obejmowały między innymi budowę i charakterystykę wybranych biocząsteczek, mechanizmu podstawowych szlaków biochemicznych, oraz współzależności między nimi na poziomie komórkowym, narządowym i całego organizmu. Po raz pierwszy wprowadzono także pytania obejmujące znajomość postaci słynnych polskich biochemików (Kazimierz Funk, Ludwik Hirszfeld, Jakub Parnas, Augustyn Wróblewski, Marceli Nencki, Wacław Szybalski, Władysław Kunicki-Goldfinger). Bezpośrednio po konkursie, w czasie oczekiwania na wyniki, uczestnicy wysłuchali wykładów popularno-naukowych, wygłoszonych przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Biochemików UMCS.

Do V edycji Konkursu zgłosiło się 110 uczniów z 29 szkół licealnych z całego województwa lubelskiego, na podstawie wyników testu etapu szkolnego, który został przeprowadzony przez nauczycieli bezpośrednio w szkołach. Komisja oceniająca, składająca się z pracowników naukowych Zakładu Biochemii, na podstawie uzyskanych wyników wyłoniła laureatów V edycji Konkursu Biochemicznego. Dyplomy i nagrody w postaci atrakcyjnych książek biochemicznych (I - III miejsce) otrzymali:

 • I miejsce – Rafał Karasiński z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie
 • II miejsce – Karol Kulbaka z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • III miejsce – Agnieszka Wdowiak z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

 

 • I wyróżnienie – Michał Kostrzanowski z I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
 • II wyróżnienie – Aleksandra Kędziora z I LO im. Tadeusz Kościuszki w Kraśniku
 • III wyróżnienie – Michał Kos z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • IV wyróżnienie – Małgorzata Kasprzak z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Dodatkowo, wśród szkół, których uczniowie wzięli udział w Konkursie, rozlosowano „biochemiczne upominki”, zachęcające uczniów i nauczycieli do samodzielnego eksperymentowania. Fundatorami nagród byli:

 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział Lubelski,
 • Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Zakład Biochemii UMCS,
 • firma SIGMA-ALDRICH,
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „Postis” w Lublinie,
 • Biuro Rachunkowe Podatnik Agnieszka Geizler, Lublin
 • Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim sponsorom.

Konkurs Biochemiczny jest jedynym tego rodzaju konkursem organizowanym w Polsce a liczba jego uczestników wzrasta rokrocznie. Umożliwia on sprawdzenie wiedzy przez uczniów i nauczycieli, co jest bardzo ważne szczególnie dla uczniów, którzy niedługo będą zdawali egzaminy maturalne i będą decydowali o wyborze kierunku studiów. Konkurs jest zachętą do podnoszenia swoich kwalifikacji i do pogłębiania wiedzy. Jest też promocją Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

No i na koniec podziękowania. Przede wszystkim bardzo dziękuję uczniom i nauczycielom za przygotowanie do Konkursu, który nie odbyłby się bez nich. Podziękowania kieruję również do pracowników Zakładu Biochemii UMCS za ich pracę przed i w czasie Konkursu oraz do studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Biochemików UMCS, aktywnie uczestniczących w pracach organizacyjnych. Podziękowania kieruję także do Władz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, które od tych kilku lat wspierają organizację Konkursu Biochemicznego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła napisać sprawozdanie z VI edycji Konkursu Biochemicznego!!!

Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS; Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Wszystko jest przygotowane – punkt rejestracji uczniów

 

 Rejestracja pierwszych uczestników

 

Rozwiązywanie testów

 

Rafał Karasiński - laureat V Konkursu Biochemicznego razem z Dr hab. Magdaleną Staszczak, Prodziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz z Profesorem Kazimierzem Trębaczem, Dziekanem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Autor zdjęć – Marta Ruminowicz (UMCS)

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska