Loading...

Kolokwium habilitacyjne dr. Rafała Gosika

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii zawiadamiają, że 16 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 odbędzie się kolokwium habilitacyjne

dr. Rafała Gosika - adiunkta w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Morphology of larval and pupal stages of selected species of Bagoinae THOMSON, 1895 with comments on their biology and taxonomy"
Recenzenci:
  • Prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Dr hab. Stanisław Knutelski – Zakład Entomologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Dr hab. Mieczysław Mazur – Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Zakład Biologii Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska