Loading...

Zmarł profesor Stanisław Uziak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 lutego 2011 roku zmarł w wieku 84 lat

prof. dr hab. Stanisław Uziak
emerytowany profesor zwyczajny

Profesor Stanisław Uziak urodził się w 1926 roku w Woli Suchożebrskiej. Szkołę średnią ukończył w czasie wojny, w ramach tajnego nauczania. Studia wyższe odbył na Wydziale Rolnym UMCS w latach 1944-1948. Stopień doktora uzyskał w UMCS w roku 1954, a stopień doktora habilitowanego w WSR w Lublinie w roku 1964. Od 1973 roku profesor nadzwyczajny, od 1980 - profesor zwyczajny.

Od początku pracy zawodowej związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Przez 31 lat (1965-1996) kierował Zakładem Gleboznawstwa. Pełnił funkcję prodziekana (1966-1972) i dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1981-1984).

Profesor Stanisław Uziak w latach 1984-1987 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Był członkiem Senatu UMCS, Senackiej Komisji Organizacji Rozwoju Uczelni oraz Konwentu Godności Honorowych UMCS.

Tematyka badawcza Profesora dotyczyła genezy i kartografii gleb oraz minerałów ilastych, wpływu antropopresji na środowisko glebowe i jego ochrony. Łączna liczba publikacji naukowych obejmuje ok. 150 pozycji, w tym 5 skryptów i 1 podręcznik. Profesor Stanisław Uziak odbył liczne staże zagraniczne (Czechosłowacja, Holandia, Szkocja) i wizyty naukowe (ZSRR, USA, Indie).

Profesor Uziak aktywnie działał w towarzystwach naukowych, był wieloletnim przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, a także wiceprezesem Zarządu Głównego. Należał do Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego i do Polskiego Towarzystwa Geograficznego - uhonorowany został Złotą Odznaką tego Towarzystwa. Był członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN. Profesor Uziak współtworzył czasopismo „Polish Journal of Soil Science” i był jego redaktorem naczelnym.

Profesor Stanisław Uziak był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną: czterokrotnie uhonorowany nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie nagrodą Sekretarza PAN, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem zasługi.

Uroczyste pożegnanie Profesora odbędzie się 23 lutego 2011 roku o godz. 9.00 w holu Wydziału Ekonomicznego.

Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 lutego 2011 roku o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

Dziekan i Rada Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska