Loading...

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Sekretariat:
mgr Małgorzata Rozmus
pokój 147 B
tel. 537-59-11
tel/fax (81) 537-59-59
mrozmus [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

Władze

Dyrektor:
prof. dr hab. Janusz Szczodrak
tel. 537-59-09
szczo [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

Z-ca dyrektora:
dr hab. Roman Paduch
tel. 537-59-44
rpaduch [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

Charakterystyka jednostki Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia obligatoryjne na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz przedmioty specjalizacyjne, seminaria i pracownie magisterskie dla studentów mikrobiologii, biotechnologii i II stopnia ochrony środowiska. Uczestniczą także w kształceniu doktorantów w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich.
Rys historyczny

Instytut został utworzony w 1970 roku jako Instytut Mikrobiologii i Biochemii. W 1977 roku po reorganizacji został przemianowany na Instytut Mikrobiologii, a od lutego 1997 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

Dyrektorzy Instytutu: prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior (1970-1977); prof. dr Zbigniew Lorkiewicz (1977-1981); prof. dr hab. Zbigniew Kawecki (1981-1987); prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk (1987-1991); prof. dr hab. Nikodem Grankowski (1991-1999); prof. dr hab. Janusz Szczodrak - od 1999 roku.

Prowadzona działalność

Badania prowadzone w Instytucie dotyczą m.in. genetycznych i molekularnych podstaw symbiotycznego wiązania azotu, biosyntezy enzymów i kwasów organicznych o znaczeniu aplikacyjnym, badań nad strukturą genów eukariotycznych, badań nad udziałem cytokin w procesach chorobowych, roli mikroorganizmów w ochronie środowiska glebowego.Poszczególne zakłady Instytutu współpracują z wieloma jednostkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą.

Uzyskane wyniki badawcze mają istotne znaczenie poznawcze, a w niektórych przypadkach również aplikacyjne. Wprowadzają nowe informacje do wiedzy o symbiotycznym wiązaniu azotu, poznaniu struktur powierzchniowych bakterii brodawkowych, oczyszczaniu i biosyntezie enzymów, biodegradacji substancji mineralnych w glebie oraz etiopatologii chorób zwierząt i człowieka. Są wysoko ocenione przez wydrukowanie części z nich w czasopismach o zasięgu światowym. Dają także możliwości zastosowań praktycznych w działaniach na rzecz otrzymywania cennych bioproduktów, walki z niektórymi chorobami u ludzi oraz oczyszczania środowiska.

W 2008 roku w Instytucie realizowano 21 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego.

Jednostki podrzędne

Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Genetyki i Mikrobiologii

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej

Zakład Wirusologii i Immunologii

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska