Loading...

Instytut Biologii i Biochemii

Adres

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Sekretariat:
mgr Monika Łukasik
pokój 44 a
tel/fax (81) 537-59-01
instytut [dot] biologii [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

Władze

Dyrektor:
prof. dr hab. Wiesław Mułenko
tel. 537-59-38
wieslaw [dot] mulenko [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

Z-ca dyrektora:
dr hab. Bogdan Lorens
tel. 537-50-01
bogdan [dot] lorens [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

Charakterystyka jednostki Pracownicy Instytutu Biologii prowadzą zajęcia z przedmiotów obligatoryjnych na kierunkach: biologia (w tym na specjalnościach nauczycielskich), biotechnologia, ochrona środowiska, chemia; przedmioty specjalizacyjne, seminaria i pracownie magisterskie dla studentów biologii ogólnej, biologii środowiskowej, studiów magisterskich II stopnia ochrony środowiska oraz zajęcia na studiach doktoranckich i podyplomowych.
Rys historyczny

Instytut Biologii został utworzony 1 września 1970 roku, jako jeden z trzech instytutów wchodzących w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W wyniku nadania Wydziałowi nowej struktury organizacyjnej, z dotychczasowych katedr botanicznych i zoologicznych powstały nowe jednostki naukowo-dydaktyczne - zakłady. Obecnie w skład Instytutu Biologii wchodzi 12 zakładów i 1 pracownia. Instytut sprawuje opiekę naukową nad Ogrodem Botanicznym UMCS.

Dyrektorzy Instytutu Biologii: prof. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski (1970-1973), prof. dr hab. Tadeusz Baszyński (1973-1981), prof. dr hab. Michał Górski (1981-1984), prof. dr hab. Jerzy Kubik (1984-1991), prof. dr hab. Renata Śnieżko (1991-1997), prof. dr hab. Anna Tukiendorf (1997-2003), prof dr hab. Kazimierz Trębacz (2003-2006), dr hab Wiesław Mułenko od 2006.

Jednostki podrzędne

Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii

Zakład Biochemii

Zakład Biofizyki

Zakład Biologii Komórki

Zakład Botaniki i Mykologii

Zakład Ekologii

Zakład Fizjologii Roślin

Zakład Fizjologii Zwierząt

Zakład Geobotaniki

Zakład Immunobiologii

Zakład Ochrony Przyrody

Zakład Zoologii

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska