Loading...

Informacje dla pracowników

2012-07-03

Stopień doktora

Uwagi Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych o formie i sposobie prezentacji rozpraw doktorskich:

2011-12-14

Zasady finansowania i rozliczania projektów badawczych ealizowanych przez młodych pracowników naukowych i doktorantów obowiązujące na Wydziale Biologii i Nau

2011-01-28

Kwestionariusz na temat uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE oraz zaleceń dotyczących przyszłego Programu Ramowego.

2011-01-17

Celem programu pod nazwą "Mobilność Plus" jest umożliwienie naukowcom, spełniającym kryteria określone w konkursie, udziału w badaniach naukowych

2010-10-15

Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych zaprasza na spotkanie poświęcone badaniom stosowanym, a także ich komercjalizacji.

2010-09-13

W dniach 27 września - 1 października 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im.

2010-02-18

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza na
szkolenie pt.: "Jak efektywnie korzystać z bazy CORDIS".

2010-02-04

Do dnia 31 marca 2010 r. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2010-02-03

Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM - Wsparcie finansowe dla wyjątkowych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska