Loading...

dr hab. Bogdan Lorens

Bogdan Lorens profesor nadzwyczajny UMCS
Zakład Geobotaniki - kierownik
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
tel: (81) 537 50 01
e-mail: bogdan [dot] lorens [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl
Problematyka
badawcza:
 • Badania fitosocjologiczne ekosystemów wodnych, torfowiskowych
  i leśnych
 • Dynamika roślinności siedlisk podmokłych w warunkach antropopresji
 • Renaturyzacja ekosystemów torfowiskowych
 • Badania różnorodności biologicznej w aspekcie fitogeograficznym (głównie na Polesiu Zachodnim i Roztoczu)
Realizowane granty
(ostatnie 5 lat):
 • Grant nr 2 P04F 027 26 „Znaczenie starorzeczy w dolinie środkowego Bugu w zachowaniu różnorodności biologicznej, siedliskowej i krajobrazowej”, we współpracy z Zakładem Hydrobiologii KUL.
 • Grant nr N305 087 31/3325 „Przekształcenia struktury ekologicznej i aktualne warunki funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie oraz perspektywy zachowania ich walorów”, we współpracy z Zakładem Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody UP w Lublinie.
Prowadzone zajęcia:
 • Ekologia - wykład (ochrona środowiska)
 • Ćwiczenia terenowe z ekologii (ochrona środowiska)
 • Biogeografia kontynentalna – wykład (biologia)
 • Zintegrowane ćwiczenia terenowe biologiczno-geograficzne (biologia)
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa
 • Pracownia magisterska
 • Pracownia specjalizacyjna
Członkostwo władz
instytucji naukowych:
Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska